Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Omsorgsfulle relasjoner

Gode og omsorgsfulle relasjoner mellom voksne og barn er viktig for barn og unges trivsel her og nå, men det er også viktig med tanke på utviklingen deres senere. Her skal dere reflektere og diskutere hva som ligger i begrepet omsorgsfulle relasjoner.

Oppgaver

Diskuter og reflekter sammen med en eller flere medelever.

 1. Hva kjennetegner gode, trygge relasjoner mellom barn og voksne?
 2. Hva bidrar gode relasjoner til?
 3. Hva ligger i metaforen "lading" og det å være en "ladestasjon"?

  1. Hvordan kan dere kjenne at et lite barn har behov for lading?
  2. Hvordan kan dere kjenne eller vite når et eldre barn eller ungdom har behov for lading?
 4. Hva betyr det å anerkjenne barn og unge for den de er, ikke det de gjør? Hva vil anerkjennelse bidra til hos barn og unge?
 5. Tenk på situasjoner der dere prøvde å forklare barn grenser eller forventninger mens barnet var opprørt eller hadde sterke følelser. Hvordan gikk det?

  Diskuter hvorfor det er viktig å regulere barn og unges følelser før dere begynner med forklaringer.

 6. Hva ligger i metaforen "lysglimtjakt", og hvorfor er det en nyttig metode i arbeid med barn og unge?
 7. Diskuter utsagnet: "Barn og unge er alltid i en læringsprosess, derfor er det bedre å tenke at de trenger hjelp til omdirigering enn å sette grenser."
 8. Hvorfor er positive opplevelser sammen med barn og unge viktig?
 9. Tenk på en situasjon der dere delte en positiv opplevelse med noen dere ikke kjenner så godt. Hva betød denne situasjonen for relasjonen mellom dere?
 10. Hvordan kan dere sikre at dere har positiv kontakt med alle barna eller unge dere jobber med?
 11. Se gjerne filmen flere ganger og reflekter over hvordan du kan være en god og trygg voksen sammen med barn og unge.
CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 12.12.2020

Læringsressurser

Omsorg i praksis