Hopp til innhold

Oppgave

Fordøyelsessystemet hos drøvtyggere og enmaga dyr

Dette oppgavesettet består av oppgaver der du skal sette navn på delene av fordøyelsessystemet hos ulike typer dyr.

Sist faglig oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Torger Gjefsen

Læringsressurser

Dyr og fisk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter