Hopp til innhold

Fagstoff

Fordøyelse hos dyr

Husdyrernæring er fordøyelse og utnyttelse av næringsstoffene i fôret. Husdyrernæring er helt sentralt for god dyrehelse, sunn produksjon og trivsel hos husdyra våre. Lær mer om fordøyelse og fôring av dyr med denne filmen og oppgavene.

Oppgaver til filmen

 1. Hvorfor er det viktig for alle som jobber med dyr, å ha kunnskap om dyrets fordøyelsessystem og ernæring?
 2. Forklar hvorfor ulike dyreslag har ulik utforming av fordøyelseskanalen.
 3. Sett opp en oversikt over dyreslagene i filmen. Noter for hvert dyr
  1. om dyret er enmaga eller flermaga
  2. hvordan fordøyelsen hos dette dyreslaget fungerer (Du kan lage ei punktvis liste.)
  3. hva slags fôr dette dyret kan spise
 4. Velg deg ut ett eller flere dyreslag som ikke er med i filmen. Finn ut hva slags fordøyelsessystem dyret har, og hva slags fôr det kan spise.
 5. Ta utgangspunkt i et husdyrhold du kjenner, for eksempel dyr dere har på skolen, og finn ut mer om fôret dyra får. Stikkord: hva slags fôr får dyra, hvor mye, hva består fôret av?

Test deg selv: Kan du disse begrepene?

Relatert innhold

Dyr har ulike typer fordøyelse. Vi skiller mellom enmaga og flermaga dyr. Vet du hva slags mage ulike dyreslag har? Test deg selv med denne oppgaven.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 01.02.2021

Læringsressurser

Dyr og fisk