Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva ein filmepoke er, og kva som er med på å påverke stilen til filmar i ein epoke
  • kjenne til korleis film som uttrykk har forandra seg gjennom tidene, frå starten av 1900-talet og fram til i dag
  • forstå korleis du kan bruke verkemiddel frå tidlegare filmepokar i eigne filmproduksjonar