Hopp til innhald

Oppgåve

Kva er fortrinnsrett?

For nokre dagar sidan fekk Linnea spørsmål om kva barn som hadde fortrinnsrett i barnehagen. Ho har også fått spørsmål om det er mogleg å søkje om friplass. Dette er ting Linnea synest ho har lite kunnskap om.

LK06

Tenk deg at du er Linnea og skal skaffe deg kunnskap om dei to spørsmåla.

  • Korleis går du fram for å skaffe deg denne kunnskapen?

Lag eit hefte der du tek for deg emna

  • fortrinnsrett i barnehagen
  • friplass i barnehagen
Sist oppdatert 23.07.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass