Hopp til innhald

Oppgåve

Språkutvikling hos dei minste barna

Matias pratar mykje med dei aller minste barna. Han veit at dette er avgjerande for språkutviklinga deira. Sjå filmen under og svar på spørsmåla.

LK06

Språkutvikling 0–1 år

  1. Kva er turtaking?
  2. Kva er dei første lydene barnet lagar?
  3. Kvifor er det viktig å prate med babyen?
  4. Korleis hermar barnet?
  5. Kva bør du som barne- og ungdomsarbeidar gjere når du har eit lite barn på stellebordet?
  6. Korleis påverkar songen språkutviklinga til barnet?
  7. Korleis kan leiken påverke språkutviklinga til barnet?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass