Hopp til innhald

Oppgåve

Å vere eigna

Da Linnea utdanna seg til barne- og ungdomsarbeidar, skjønte ho at det å vere ein god yrkesutøvar handlar om meir enn å ha kunnskapar og ferdigheiter. Ein må òg vere eigna til yrket.

LK06

Lag ein presentasjon som viser kva det vil seie å vere eigna som barne- og ungdomsarbeidar.

Sist oppdatert 23.07.2018
Skrive av Trine Merethe Paulsen, Agnes Brønstad og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass