Hopp til innhald
AssessmentResourceVurderingsressurs

Lærarvurdering

Prosjekt på tvers av fag i Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1

Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 består av tre programfag, og det er mange treffpunkt på tvers av faga. Her er ei oversikt over ein del tema som kan vere utgangspunkt for tverrfaglege prosjekt.

Tre personar sit foran ein pc og ser begeistra på skjermen. Foto.

I denne læringsressursen finn du ei rekkje forslag til samarbeid og prosjekt på tvers av programfaga til Informasjonsteknologi og medieprodusjon Vg1. Det står forkorting for kva fag kompetansemåla er henta frå i parentes bak kompetansemåla.

 • PH: Produksjon og historiefortelling
 • TF: Teknologiforståelse
 • KP: Konseptvikling og programmering

Lage og distribuere informasjon til ulike brukargrupper

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Kommunikasjon, målgruppe
 • Enkel design/utforming
 • Beskrive faglege prosessar i ulik programvare og verktøy

Relevante kompetansemål:

Utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer (KP)

Bruke dokumentasjon og dokumentere faglige prosesser (KP)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Utvikl og programmere interaktive historier

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Programmering
 • Interaktivitet
 • Historieforteljing
 • Meistre relevant utstyr og programvare
 • Lage medieprodukt som video, lyd eller bilete og enkel redigering i relevant programvare

Relevante kompetansemål:

Bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier (KP)

Utforske og bruke fortelleteknikk og dramaturgi i egne produksjoner (PH)

Utforske hvordan interaktivitet i historiefortelling kan brukes for å skape engasjement og nye uttrykk, og bruke dette i egen produksjon (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Bruke teknikker for idéutvikling, kreativitet og historiefortelling i produksjon (PH)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)

Lage produkt til fleire plattformer

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Idéteknikkar
 • Produsere dei aktuelle medietypane som skal brukast
 • Meistre relevant utstyr og programvare
 • Ha kunnskap om ulike relevante plattformer
 • Kommunikasjon
 • Design

Relevante kompetansemål:

Visualisere og utvikle konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer (KP)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)

Webdesign

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Idéutvikling, skisseteknikk
 • Produsere visuelt innhald (foto/grafisk, layout, typografi, design)
 • Universell utforming
 • Programmering

Relevante kompetansemål:

Utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe (PH)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier (KP)

Bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner (KP)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)

Apputvikling

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Idéutvikling, skisseteknikk
 • Kunne produsere visuelt innhald
 • Programmering

Relevante kompetansemål:

Bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner (KP)

Bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier (KP)

Utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe (PH)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)


Sanntidsproduksjon

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Videoproduksjon (bileteutsnitt, lyd), kamerautsnitt
 • Tekniske tilkoplingar og bruk av streamingteneste
 • Sendeplan/plan for sending
 • Lage vignettar

Relevante kompetansemål:

Planlegge og gjennomføre sanntidsproduksjoner (TF)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)


Planleggje og halde kurs

I denne perioden skal elevane førebu, planleggje og gjennomføre kurs til ulike brukargrupper, til dømes eldre eller barneskuleelevar. Dei må planleggje innhaldet i kurset, lage kursmateriell, promotere kurset og setje opp utstyr til kurset i forkant.

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Programvare og verktøy det skal haldast kurs i
 • Lage kursmateriell (layout)
 • Marknadsføring
 • Målgruppetenking
 • Tilpasse informasjon til brukarar
 • Brukarstøtte og halde kurs

Relevante kompetansemål:

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer (KP)

Lag informasjonskampanje om tema i faget

Forslag til tema: nettvett, medievanar, mediepåverknad, personvern, sikkerheit, berekraft og innkjøp av teknisk utstyr, installasjon av webserver, konfigurere webserver, konfigurere domene.

Finn ein organisasjon eller verksemd som kan vere relevant som oppdragsgivar. Bruk logo og sjekk ut designmanual. Definer målgruppe.

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Noko om det aktuelle temaet
 • Kommunikasjon
 • Informasjonskampanje
 • Produsere aktuelle kampanjeprodukt i eitt eller fleire medium

Relevante kompetansemål:

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

+ kompetansemål om det aktuelle temaet

Lag nettside om tema i faget

Forslag til tema: nettvett, personvern, sikkerheit, kjeldekritikk, medievanar, oppsett av databasar, programmering, mediepåverknad, berekraft og teknisk utstyr.

Lag det som ei opplæringsside

eller

Finn ein organisasjon eller verksemd som kan vere relevant som oppdragsgivar. Bruk logo og sjekk ut designmanual. Definer målgruppe.

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Noko om det aktuelle teamet
 • Utvikle nettsider
 • Layout
 • Lage og produsere bilete, video, illustrasjonar

Relevante kompetansemål:

Bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner (KP)

Utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe (PH)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

+ kompetansemål om det aktuelle temaet

Lag forklaringsvideo om tema i faget

Forslag til tema: nettvett, personvern, sikkerheit, algoritmar, korleis ta gode bilete, korleis gjere lydopptak, gjere sanntidsproduksjon, layout, setje opp databasar.

Kva bør elevane kunne frå før eller lære i denne perioden:

 • Noko om det aktuelle temaet
 • Videoproduksjon

Relevante kompetansemål:

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

+ kompetansemål om det aktuelle temaet

Sist oppdatert 09.05.2020
Skrive av Stina Åshildsdatter Grolid

Læringsressursar

Verktøykasse IM