Hopp til innhald

Matematikk 1T-Y (IM)

Funksjonar og modellering

Funksjonar beskriv samanhengen mellom to storleikar.

Læringsressursar

Funksjonar og modellering

Lineære funksjonar

Alle lineære funksjonar kan skrivast som eit konstant tal multiplisert med ein variabel pluss eit konstant tal.

Læringsressursar

Lineære funksjonar