Hopp til innhald

Matematikk 1T-Y (IM)

Funksjonar og modellering

Funksjonar beskriv samanhengen mellom to storleikar.

Læringsressursar

Funksjonar og modellering

Oppgåver og aktivitetar