Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (IM)

Algoritmar og programmering

Kva kan programmering brukast til?

Læringsressurser

Algoritmar og programmering

Oppgåver og aktivitetar