Hopp til innhald

Matematikk 1T-Y (IM)

Tal og algebra

Tal er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressursar

Tal og algebra

Oppgåver og aktivitetar