Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Innovasjon og bærekraft i reiselivet

Stadig flere reiselivsaktører legger bærekraft og miljøbevissthet til grunn når de utvikler nye produkter. I disse oppgavene skal du undersøke de nyeste trendene innenfor norske reiselivsprodukter. Du skal også komme med forslag til nye, innovative og bærekraftige reiselivsprodukter.
Filmen handler om

Utenfor skisesongen brukes skiløypene i Trysil som utforløyper for sykkel. I filmen ser vi en familie som tar stolheisen opp med syklene sine og deretter setter utfor bakken. Løypene de kjører, kalles Magic Moose og er tilrettelagt med flere spennende elementer, som oppbygde broer, svinger og hopp. Det er lett å se på familien at de synes dette er gøy; de smiler og avslutter med en «high five».

Introduksjon

Videoen over viser sykkelløypene Magic Moose i Trysil. Trysil er mest kjent som en vinterdestinasjon, med flotte skiløyper og -bakker. Satsingen på sykkelaktiviteter er et eksempel på hvordan destinasjonen Trysil tenker for å utvide sesongene og drive bærekraftig produktutvikling.

I klassen

Oppgave 1: se videoen og diskuter

 1. På hvilken måte er sykkelaktiviteter et bærekraftig reiselivsprodukt?
 2. På hvilken måte er sykkelaktiviteter med på å utvide sesongene for Trysil?
 3. Hvilke ringvirkninger har sykkelaktiviteter for Trysil som destinasjon, både for næringsdrivende, lokalbefolkning og turister?

I grupper på to eller tre

Opprett et dokument hvor dere gjør notater underveis i arbeidet. Notatene skal dere til slutt bruke i en presentasjon.

Oppgave 2: undersøk

 • Se på et norgeskart, og velg ut to destinasjoner dere vil undersøke, for eksempel Oslo og Voss.
 • Gå «i dybden» på de to destinasjonene dere velger. Let på nettet etter informasjon, og ring eller send e-post til destinasjons- eller turistkontoret hvis det er mer dere lurer på (husk å presentere dere).
Tips om informasjonskilder på nettet:

«Things to do» på Tripadvisor.no

Destinasjonens hjemmeside, for eksempel visitvoss.no

Visit Norway – visitnorway.no

 • Utforsk destinasjonene deres, og se spesielt på følgende:

  • Hva tilbyr destinasjonene av overnatting?
  • Hva tilbyr destinasjonene av servering?
  • Hva tilbyr destinasjonene av aktiviteter og severdigheter?
  • Hvordan jobber destinasjonene med bærekraft?
  • Hva legger destinasjonene vekt på i markedsføringen sin?
  • Hvem er målgruppen til destinasjonene, og hvordan ser dere det?
  • Hvordan samarbeider reiselivsaktørene på destinasjonene?
  • Hva betyr reiseliv for lokalbefolkning og næringsdrivende på destinasjonene?
 • Sammenlign informasjonen dere har funnet om de to destinasjonene, og diskuter likheter og ulikheter i hvordan destinasjonene jobber med bærekraft.
 • Hvilken av destinasjonene synes dere har flest innovative og bærekraftige reiselivsprodukter? Nevn eksempler og forklar.

Oppgave 3: vær innovative

 • Kom med forslag til et nytt, innovativt og bærekraftig reiselivsprodukt for destinasjonene dere har valgt. Produktet skal bidra til å utvide sesongene, og det må være bærekraftig.

Oppgave 4: presenter

 • Lag en fin presentasjon av funnene dere har gjort. Dere kan velge presentasjonsform selv – se tips om presentasjonsverktøy i boksen under.
 • Hold presentasjonen for resten av klassen.
 • Del presentasjonen deres, slik at alle i klassen får en fin oversikt over norske destinasjoner og hvordan de jobber.
Tips om presentasjonsverktøy
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 09.12.2020

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv