Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kundeopplevelser og omdømme

I denne oppgaven skal du analysere en verdikjede og se hvordan arbeid med bærekraft kan virke inn på kundeopplevelser og en bedrifts omdømme.
En rød binders er brukt som et ledd i en metallenke. Foto.

Oppgave – individuelt og i klassen

  • Velg en bedrift du har lyst til å undersøke. Det kan være praksisbedriften din eller en annen bedrift du er nysgjerrig på.
  • Søk informasjon om bedriften på nettet, og forsøk å finne ut av hvordan bedriften jobber med bærekraft i hele eller deler av verdikjeden.
  • Bruk informasjonen du finner, til å se hvordan bedriftens arbeid med bærekraft påvirker kundenes opplevelser og bedriftens omdømme.
  • Hva mener du bedriften kan gjøre bedre?
  • Lag en presentasjon om bedriften og framfør den for klassen.
  • Diskuter i klassen hvordan de ulike bedriftene jobber med bærekraft, og hva som kan svekke eller styrke en bedrifts omdømme blant kundene.
  • Bli enige om ti viktige bærekraftspunkter som kan forbedre kundeopplevelsene og styrke omdømmet til en bedrift.
  • Bli enige om ti viktige bærekraftspunkter som kan gjøre kundeopplevelsene dårligere og svekke omdømmet til en bedrift.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 11.02.2021

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv