Hopp til innhold

Fagstoff

Globale reiselivstrender

Under Covid 19-pandemien stoppet reiselivet opp, noe som gjorde at reiselivsbransjen fikk tid til å planlegge for en mer bærekraftig reiselivsutvikling globalt. Verdens klimautfordringer gjør at vi må tenke nytt. Trendene for framtidas reiseliv er derfor preget av et ønske om å være mer bærekraftig.
En overfylt sandstrand. Strandgjester ligger og står tett i tett, det er mange oppslåtte parasoller, og flere personer bader i sjøen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et bærekraftig reiseliv må fokusere på klima

Hvordan framtidas globale reiselivstrender vil se ut, er vanskelig å si. Pandemien har gjort reiselivet ustabilt, og konstante smitteverntiltak fortsetter å prege både reiselivet og verden generelt.

Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål, vet vi at vi ikke kan fortsette å reise på samme måte som før, verken i jobbsammenheng eller på fritida. Selv før pandemien var forskere bekymret for reiselivsutviklingen fordi overturisme fører til store sosiale og klima- og miljørelaterte utfordringer.

Nye samarbeidsformer

Reiselivsnæringen planlegger nye måter å organisere reiselivet på for å sikre en bærekraftig utvikling. Samarbeid mellom ulike aktører er viktig i dette arbeidet. Et eksempel på et slikt samarbeid er prosjektet Balancing Act på Svalbard. Her arbeider forskere og næringslivet sammen for at reiselivet på Svalbard skal bli mer bærekraftig.

Les mer om samarbeidsprosjektet Balancing Act

Unikt samarbeid former fremtidens reiseliv på Svalbard (nordlandsforskning.no)

To personer sitter med et kart og andre reiseeffekter mellom seg og planlegger en reise. Foto.

Klimatoppmøtet i Glasgow 2021

FN arrangerer årlig et klimatoppmøte for medlemslandene sine. Målet med møtet er at landene skal bli enig om tiltak som skal bedre klimaet i verden. På klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 signerte Norge og mange andre land en egen Glasgow-erklæring for reiselivet, som er "et initiativ med mål om å øke klimaambisjonene i den globale reiselivsnæringen".

Les mer om Glasgow-erklæringen

I denne artikkelen kan du lese mer om Glasgow-erklæringen: Norge signerer reiselivets Glasgow-erklæring (innovasjonnorge.no).

Globale reiselivstrender

Det er vanskelig å identifisere globale reiselivstrender for framtida, særlig i en situasjon med en pandemi. Det er likevel noen trender som trolig vil prege reiselivet framover:

  • Små avtrykk og informerte valg

Folk blir stadig mer bevisst på klimaet, og det fører til at man tar mer bevisste og informerte valg. Folk endrer reisevanene sine for å redusere klimafotavtrykket. Kanskje vil flere velge en lang ferie istedenfor flere korte. Det kan også tenkes at hotell vil innføre tiltak som "kjøttfrie dager" for å redusere klimafotavtrykket i sin bransje.

  • Reiser vil bli mer inkluderende

Turoperatører og andre reiselivsaktører har blitt mer bevisst på å inkludere alle. Bevegelser som Black Lives Matter og Pride har blant annet bidratt til dette.

Reiselivsaktørene vil måtte legge til rette for at alle reisende kan delta i aktiviteter på lik linje. Da må det for eksempel finnes utstyr i alle størrelser og tilpasset rullestolbrukere. Man må også vurdere om det er hensiktsmessig med toaletter som ikke skiller mellom kjønn.

  • Større fokus på autentiske reiseopplevelser

For å unngå overturisme og ivareta det autentiske ved et reisemål bør turismen fordeles på flere steder. Mange mindre kjente steder vil kunne ta imot turister på en måte som ivaretar befolkningen, miljøet og det autentiske ved stedet.

  • De reisende vil søke kvalitet framfor kvantitet – "travel less – travel better"

Det handler ikke om hvor mange steder du har vært, men hva du opplever der du drar. I framtida vil nok flere reise "off the beaten track" (det vil si til steder der få andre reiser) og fokusere på meningsfulle, ansvarlige og sakte reiser.

Et eksempel på en slik reise kan være denne 14 dagers turen til Sri Lanka, som du kan lese mer om i artikkelen Support the Community and Connect with Culture: Philantourism in Sri Lanka (originaltravel.co.uk). Her blir gjestene innkvartert på et lokalt gjestehus med lokale guider, lokal mat og aktiviteter knyttet til landets kultur og tradisjoner. Det kan være aktiviteter som å lære tradisjonell musikk, besøke et lokalt fiskersamfunn og lære å fiske på lokalt vis, delta på et matlagingskurs i et lokalt hjem eller besøke en skole i te-åsene.

  • Reisebyråene vender tilbake

Reisebyråene, som har opplevd en kraftig nedgang i etterspørsel på grunn av den teknologiske utviklingen, vil trolig bli mer populære. Mange reisende ønsker kunnskapen, ekspertisen og den økonomiske tryggheten de får når de bestiller en reise via en agent. Reisebyråer som spesialiserer seg på å skreddersy reiser med fokus på klima, miljø og bærekraft vil sannsynligvis bli særlig ettertraktet framover.

Eksempel på hva et reisebyrå kan tilby

Hvilken reiseopplevelse er du på jakt etter? (kilroy.no)

  • "Staycation" og reiser i eget land

Pandemien har ført til en utvikling av stadig flere og spennende hjemmeferier, både rundt om i eget hjemland og i nærheten til eget hjem. Norge er veldig dyktig på dette området: Aldri før har så mange nordmenn vært på Norgesferie og opplevd det mangfoldet av natur- og kulturopplevelser som landet har å tilby.

  • Å planlegge turen vil bli en del av reiseopplevelsen

Reiser er viktig for personlig vekst og mental helse. Det å glede seg til noe har betydning for hvor lykkelige vi føler oss. I tida framover vil derfor planleggingen av en tur bli en sentral del av reiseopplevelsen.

Fargerike gudefigurer framfor et hinduistisk tempel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Kilder

Barry, S. (2021, 3. juni). Travel industry experts on the post-covid travel trends emerging from bookings. Euronews. https://www.euronews.com/travel/2021/05/26/travel-industry-experts-on-the-post-covid-travel-trends-emerging-from-bookings.

Brock, S. (2020, 5. oktober). Here are 8 ways travel will change after the pandemic. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/travel/article/heres-how-covid-is-changing-travel-according-to-the-experts.

Francis, J. (u.å). Overtourism. What is it and how can we avoid it? Responsible travel. https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism.

Innovasjon Norge. (2021, 4. november). Norge signerer reiselivets Glasgow-erklæring. Innovasjon Norge. https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2021/norge-signerer-reiselivets-glasgow-erklaring/.

Nordlandsforskning. (u.å.). Unikt samarbeid former fremtidens reiseliv på Svalbard. Nordlandsforskning. https://www.nordlandsforskning.no/nb/news/2020/unikt-samarbeid-former-fremtidens-reiseliv-pa-svalbard.

Villa-Clarke, A. (2021, 16. november). The Travel Trend Report 2022: The Experts Have Their Say, Part One. Forbes. https://www.forbes.com/sites/angelinavillaclarke/2021/11/16/the-travel-trend-report-2022-the-experts-have-their-say-pt1/?sh=4025d6e31142.

Żemła, M. (2020). Reasons and Consequences of Overtourism in Contemporary Cities—Knowledge Gaps and Future Research. Sustainability, 12(5), 1–20. https://doi.org/10.3390/su12051729.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv