Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag enkét: Stemmerett for 16-åringer

Som 16-åring kan du få barn og du må betale skatt hvis du jobber. Du er også gammel nok til å bli straffeforfulgt. Men du har ikke rett til å stemme ved valg i Norge. Er dette greit, eller bør 16-åringer få stemmerett? Lag en enkét der du tar for deg spørsmålet.

Ung person lukker øynene, teksten "valg" er plassert i pannen til personen. Illustrasjon.

Ja eller nei til stemmerett for 16-åringer? Hva mener du?

Hva er en enkét? En enkét er et intervju der samme spørsmål stilles flere personer. Denne formen for intervju blir brukt både i aviser, radio og TV. Ofte er hensikten å formidle hva vanlige folk mener om et bestemt spørsmål.

Bør stemmerettsalderen senkes fra 18 til 16 år? Hva mener elevene ved skolen din om dette spørsmålet? Du jobber som journalist i skoleavisen, og du har fått i oppdrag å lage en video-enkét der du tar for deg temaet “stemmerett for 16-åringer”.

Enkéten skal bestå at to åpne spørsmål og du skal intervjue fire ulike elever på skolen. Du skal altså stille de samme to spørsmålene til alle de fire intervjuobjektene dine. Enkéten skal filmes med mobiltelefon eller videokamera.

  1. Start med å gjøre research på temaet stemmerett for 16-åringer.
  2. Les artikkel om den journalistiske arbeidsprosessen. Her får du tips til hvordan du kan lage åpne spørsmål og forberede intervjuer.
  3. Formuler to åpne spørsmål du skal stille intervjuobjektene dine.
  4. Finn relevante og gode intervjuobjekter på skolen, og start intervjuene. Det er bra om du klarer å finne intervjuobjekter som gir deg varierte svar.
  5. Du kan filme intervjuene med mobiltelefon eller videokamera, bruk mikrofon om du har tilgang på det. Vær bevisst på lyd- og lysforhold.
  6. Til slutt redigerer du saken og gjør den klar for publisering. Du kan bruke redigeringsprogrammet på smarttelefonen din til redigering, eller du kan bruke andre videoredigeringsprogrammer.

Dette praktiske arbeidsoppdraget kan du jobbe med på tvers av ulike fag. Aktuelle fag er norsk, samfunnsfag og mediefag.

Sist oppdatert 13.11.2019
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Bør 16-åringer ha stemmerett?