Hopp til innhold

Oppgave

Påvirk dem som bestemmer

Svømmehall, ny skatebane, bedre sykehjem for bestefar eller flere bussavganger? Vi har alle noe som er viktig for oss. Hvem bestemmer tilbudet ditt, og hvordan kan du påvirke?

Snømenn protesterer med plakater foran Stortinget. Foto.

Det er mange måter å påvirke på. Her fra en demonstrasjon mot oljevirksomhet i nordområdene i 2015.

Hvordan kan du påvirke dem som bestemmer?


Det hjelper lite å sitte hjemme eller på bussen og klage på ungdomstilbudet der du bor. Det som derimot hjelper, er å gjøre noe aktivt med saken og rette problemet mot dem som kan gjøre noe med det. For å få oppmerksomheten til dem som sitter med makta, må du prøve å påvirke, og for å gjøre dette må du ha argumenter og en plan for å formidle disse.

I denne oppgaven skal du jobbe i en gruppe og dere skal finne en sak som er viktig for dere i hverdagen deres. Videre skal dere finne ut hvem som bestemmer, finne argumenter og lage en plan for hvordan dere kan påvirke slik at dere kan få til et viktig tilbud eller forbedre noe som allerede finnes.

FASE 1: Hva er viktig for deg?

Tid: 20 minutter
Materiell: Post-it-lapper og skrivesaker
Arbeidsform: Jobb i grupper på tre

 1. Skriv ned det som betyr noe for dere i deres hverdag, og hva dere trenger av tilbud, på post-it-lapper. Ett moment per lapp.
 2. Heng opp post-it-lappene på veggen i klasserommet.
 3. Sorter lappene i kategorier etter hvem som bestemmer over dette.

Les denne NDLA-ressursen om regionale og lokale styringsnivåer. Her ser du blant annet hvem som har ansvar for skoler, veier og ungdomstilbud.

Post-it-lapper med tekst. Foto.

Skriv hva som er viktig for deg, på post-it-lapper, heng opp på veggen i klasserommet.

FASE 2: Velg en sak, finn argumenter

Tid: 40 minutter

I de samme gruppene: Velg en sak dere vil forbedre eller få til, fra en av lappene på veggen. Skriv en tekst der dere svarer på følgende:

 1. Hva ønsker dere å oppnå?
 2. Hvem bestemmer over dette?
 3. Hvorfor er dette viktig, og hvem er det viktig for?
 4. Lag argumenter for saken. Utforsk hva som har blitt brukt som argumenter i tilsvarende saker tidligere. Ta i bruk flere av de retoriske appellformene, eller finn inspirasjon blant de mange argumentasjonsgrepene.
 5. Hva kan dere gjøre for å bli hørt? Det finnes en rekke kanaler for politisk innflytelse. Tenk på hvordan dere vil gå fram.

FASE 3: Planlegg påvirkning, lag materiell

Jobb med ett eller flere av disse punktene.

 1. Lag en plan for hvordan dere over et tidsrom på to–tre måneder kan gå fram for å skape oppmerksomhet om saken. Bli sett og hørt av både dem som bestemmer, og andre i samfunnet rundt dere. Begrunn valgene dere tar.
 2. Skriv et leserinnlegg. Velg ut minst en avis på papir eller nett der dere ønsker å få dette på trykk.
 3. Lag en plakat eller en kort videosnutt som kan deles på sosiale medier, med budskapet dere ønsker å få fram. Hva kan dere gjøre slik at andre ønsker å dele dette?
 4. Vurder andre måter å skape engasjement rundt saken på, som underskriftskampanjer, aksjoner eller støttemarkeringer.

FASE 4: Presentasjon og refleksjon

Planlegg en presentasjon i klassen. De to første minuttene skal dere selge inn saken deres. Bruk materiell og argumenter dere har laget i dette prosjektet. Tenk at klassen er politikerne som bestemmer over dette, og gjør det dere kan, for å overbevise dem.

Presenter temaet, si hvem som bestemmer over dette, og hvorfor det er viktig. Vis fram det dere har arbeidet med i dette prosjektet. Begrunn valgene deres.

Reflekter alene etter presentasjonene:

Hva har du lært denne perioden?

Hvilke av presentasjonene i klassen utmerket seg, og hvorfor?

Hvilke tre ting vil du gjøre hvis du skal prøve å påvirke noen i framtida?

Sist oppdatert 20.11.2019
Skrevet av Stina Åshildsdatter Grolid

Læringsressurser

Bør 16-åringer ha stemmerett?