Hopp til innhold

Fagstoff

Politisk innflytelse

Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse:
Valgavlukke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Valgkanalen

Om du har stemmerett, kan du bruke valgkanalen ved å gi din stemme til bestemte politiske partier. Du kan også påvirke andre til å stemme på bestemte politiske partier.

Organisasjonskanalen

Mange av dere er sikkert medlem av en eller annen organisasjon. Mange organisasjoner jobber for bestemte saker. Elevorganisasjonen jobber for elevenes interesser, blant annet lærlingplasser. Nå du er medlem av en organisasjon kan du bruke organisasjonskanalen .

Aksjonskanalen

Streik , og underskriftskampanjer er eksempler på aksjoner som kan rette oppmerksomheten mot en sak. Du kan også bruke nett-tjenester som Facebook til dette.

Mediekanalen

Å få lokalavisa til å skrive om saken du er engasjert i, vil ofte vinne fram. Du kan også skrive leserinnlegg og bruke Internett til dette.

Relatert innhold

Kommer du til å bruke stemmeretten din? Retten til å stemme er ulik i de forskjellige valgene, og den har endret seg mye de siste 120 årene.

I et demokrati kreves det at hver borger har en stemme. Men veier hver stemme likt ved valget til Stortinget?

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 03.07.2017

Læringsressurser

Medborgerskap og makt