Hopp til innhold

Teknologi og produksjon (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel produsert av NDLA, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Elevproduksjoner og prosjektstyring

Arbeidet med elevproduksjoner gir deg øving i å planlegge produksjonsprosesser slik at du lærer å holde deg til gitte rammer, tidsfrister og budsjetter.

Læringsressurser

Elevproduksjoner og prosjektstyring