Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

 

Etter arbeidet med denne læringstien skal du

  • forstå hvorfor det er viktig å planlegge og styre prosjekter der flere skal jobbe sammen

  • kunne lage en produksjonsplan for en elevproduksjon

  • kunne lage overslag over kostnader for en elevproduksjon

  • kunne lage enkelt budsjett og regnskap for en elevproduksjon