Hopp til innhold

Teknologi og produksjon (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel produsert av NDLA, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Personvern

Vi har alle rett til privatliv og kontroll over egne personopplysninger. Disse rettighetene er nedfelt i Grunnloven, menneskerettskonvensjonen og EUs personvernforordning (GDPR). Innen IT- og medie-feltet håndterer vi andres personopplysninger. Da må vi ha god styring på hva som er lov og ikke.

Læringsressurser

Personvern