Hopp til innhold

Fagartikkel

Modem og medieomformere

Modemer og medieomformere er nettverksenheter som omformer datasignaler fra et overføringsmedium til et annet. Et typisk eksempel på dette er overføringen mellom kobberbasert nettverkskabel og fiberbasert nettverkskabel.

LK20
To små metallbokser koblet sammen med fiberkabel. Boksene har også hver sin nettverkskabel tilkoblet som går i hver sin retning ut av bildet. Foto.

To medieomformere som omgjør mellom fiber- og kobberbasert nettverk

Modem versus medieomformer

Begrepene medieomformer og modem brukes ofte om hverandre, men det er en forskjell på disse.

Navn

Mediebytte

Protokollbytte

Modem

X

X

Medieomformer

X

Modem

Begrepet modem er satt sammen av mo- i "modulere" og dem- i "demodulere". Modemer ble originalt brukt for å sende digitale data over analoge telefonlinjer. Telefonlinjene var tilpasset overføring av lydfrekvensene som vi mennesker bruker når vi snakker. Det digitale signalet måtte derfor moduleres om til hørbar lyd og demoduleres på den andre siden.

I tillegg til selve mediebyttet bruker modemer egne protokoller som er annerledes enn dem som brukes i de lokale nettverkene. I dag brukes modembegrepet blant annet om bredbåndsmodem, fibermodem og 4G/5G-modem.

Modemoppringing

0:00
-0:00

Medieomformer (media converter)

Til venstre er en metallboks med tilkobling for fiber og kobber-nettverkskabel. Til høyre er to mindre, avlange metallbokser, på den ene enden har de tilkobling for fiber, på den andre er det kretskortforbinder. Foto.

Til venstre vises en ekstern medieomformer, til høyre vises en modulær medieomformer (transceiver module), som kan installeres inn i en svitsj eller annet nettverksutstyr med en SFP-port.

Medieomformere er enklere enn modem fordi de bare bytter mediet som datasignalet sender via. For eksempel bytter de mellom elektriske pulser i en nettverkskabel og lyspulser i en fiberkabel. Ingen bytter av øvrige nettverksprotokoller er nødvendig.

Medieomformere kan være selvstendige eksterne enheter eller modulære for installasjon i nettverksutstyr som svitsjer eller rutere. Slike medieomformere kaller vi ofte transceiver-moduler.

48-porter-svitsj med SFP- og SFP+-porter helt til høyre. En av SFP-portene har en medieomformer for fiber. En fiberkabel er tilkoblet. Foto.

SFP-modul tilkoblet en svitsj

Større svitsjer som er lagd for bruk i bedriftsnettverk, har ofte SFP- og SFP+- porter. Disse portene gjør det mulig å bygge ut svitsjen med ønskede medieomformere. Den modulære løsningen er kostnadseffektiv og gjør det lettere å tilpasse svitsjen etter behovet og de fiberstandardene som er ønsket brukt.

Hvorfor vi bruker forskjellige medier i samme nettverk

Kobberbaserte nettverkskabler er mye brukt i lokale nettverk i bedrifter og private hjem. Kablene er billige og enkle å installere, men et enkelt kabelstrekk kan ikke være lengre enn hundre meter, og kabelprisen går raskt opp hvis du ønsker hastigheter over 1 Gbit.

Panel med mange medieomformere for fiber og kobberbasert nettverk. Foto.

For strekk over hundre meter, for eksempel mellom etasjer i en bygning eller mellom bygninger, er kobberbaserte nettverkskabler upraktiske. Fiberkabler kan være mye lengre og tilbyr raskere hastighet. Derfor er de ofte et bedre alternativ, selv om de som oftest er dyrere og mer krevende å få installert.

I bedriftsnettverk er det derfor veldig vanlig med en blanding av fiber og kobberbaserte nettverkskabler.


Sist oppdatert 26.04.2021
Skrevet av Tron Bårdgård

Læringsressurser

Komponentene i datanettverk