Hopp til innhold

Fagstoff

Wifi og aksesspunkt

I trådløse nettverk, wifinettverk, er aksesspunkter en viktig komponent. Aksesspunkter oppretter den trådløse sonen, tar seg av nettverksnavn (SSID), kryptering og kommunikasjon mellom trådløst og kablet nettverk.
Hvit tallerkenformet enhet som henger på en vegg. En nettverksledning går ned fra enheten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Wifi og trådløst nettverk

Når vi innen IT-feltet bruker begrepet trådløst nettverk, mener vi som oftest et wifinettverk (Wi-Fi Network).

Enkel logo med teksten "Wi Fi". Illustrasjon.

Wifi er et sett med standarder som er utviklet av en allianse av utstyrsleverandører, Wi-Fi Alliance. Du kan lese mer om dem på nettsiden deres, wi-fi.org.

I wifinettverk har vi to hovedtyper av enheter: aksesspunkter og klientenheter.

Aksesspunktet lager den trådløse sonen, tar seg av nettverksnavn (SSID), styrer kommunikasjonen som skjer i den trådløse sonen, krypterer radiokommunikasjonen og fungerer som bindeledd mellom trådløst og kablet nettverk.

Klientenheter er alle enheter som kobler seg til det trådløse nettverket, for eksempel en mobiltelefon eller bærbar datamaskin.

Et aksesspunkt kan levere flere trådløse nettverk

Boks merket med aksesspunkt har to bokser merket radiosender 2,4 GHz og 5 GHz. Disse er forbundet med flere bokser merket med SSID og et navn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De fleste aksesspunkter støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensområdene. For å gjøre dette trenger de radiosender og mottaker for hvert av disse frekvensområdene.

Hver sender og mottaker kan i tillegg drifte mer enn ett trådløst nettverk (SSID) samtidig.

I modellen kan du se et eksempel på dette, der ett enkelt aksesspunkt bruker både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensområdene, og hvordan hver sender og mottaker holder styr på flere trådløse nettverk samtidig.

Liste over trådløse nettverk funnet av en datamaskin. Skjermbilde.

I eksempelet har vi et nettverk for IOT-sensorer som bare er på 2,4 GHz-frekvensområdet, mens nettverkene Hjemmenett og Gjestenett er på begge frekvensområdene.

Når nettverksnavn (SSID: Service Set IDentifier) er brukt både på 2,4 og 5 GHz, vil klientenheter ofte slå dem sammen i søkevisning, som på bildet.

De fleste klientenheter kobler seg til bare ett av frekvensområdene, men noen har støtte for å bruke begge samtidig. På denne måten akkumuleres tilgjengelig båndbredde.

Når flere aksesspunkter bruker de samme SSID-ene

Ta deg en runde rundt på skolen med mobiltelefon eller bærbar datamaskin.

Hvilke trådløse nettverk får du opp ved søk? Brukes de samme nettverksnavnene (SSID) overalt, eller er det forskjeller?

I større nettverk med flere aksesspunkter er det vanlig at nettverksnavn (SSID) og krypteringsnøkkel gjenbrukes av alle aksesspunkter. Dette gjør at klientenhetene kan flytte seg mellom aksesspunkter, for eksempel når vi flytter oss fra et klasserom til et annet.

Som bruker opplever vi det som at vi er tilkoblet ett enkelt trådløst nettverk gjennom hele besøket vårt, mens i realiteten har klientenheten vår flyttet seg mellom flere aksesspunkter som er rundt omkring i bygningen.

Nettverkskontrollere

Rackskap med ruter, nettverkskontroller og svitsj plassert nedover. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I bedriftsnettverk er det vanlig å bruke aksesspunkter som har en felles nettverkskontroller. Kontrolleren tar seg av konfigurering og koordinering mellom aksesspunkter og gir oss et felles punkt for administrasjon og oppdateringer.

Aksesspunkter som er lagd for bruk med nettverkskontroller, vil ofte ha veldig begrenset funksjonalitet eller ikke fungere uten nettverkskontroller.

Aksesspunkter som er lagd for å fungere selvstendige (stand alone) er vanlig i hjemmenettverk.

Hvis du setter opp et nettverk med flere aksesspunkter, men ikke har en nettverkskontroller, må du manuelt sikre at alle aksesspunkter er riktig innstilt. Hvis du skal bruke samme SSID, må du kvalitetssjekke at nøyaktig samme SSID og krypteringsnøkkel er brukt på alle aksesspunkter.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 19.05.2022

Læringsressurser

Komponentene i datanettverk