Hopp til innhold

NDLA Film

Samiske filmstudieark

Filmer laget av samiske filmskapere kan gi innblikk i samisk historie, kultur og språk. NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk.

Sámi filbmaoahppoárka

NDLA filbma lea ráhkadan interaktiiva filbmaoahppoárkkaid Bihttoš ja Hilbes biigá filmmaide. Filmmat lea okta oassi Sámi Short films oanehisfilbmačoakkáldagas, mii lea almmuhuvvon Internašunála Sámi Filbmainstituhtas.

Læringsressurser

Sámi filbmaoahppoárka