Hopp til innhold

Fagartikkel

Muitalusat eamiálbmogiid birra

Vállje eamiálbmoga man birra háliidat oahppat eanet. Mo sii ellet, mat dáistalanáššit sis leat, ja mat filmmat ja girjjit leat ráhkaduvvon sin birra?

Utsnitt fra filmen Rabbit-Proof Fence. Foto.

Rabbit-Proof Fence

Rabbit-Proof Fence-filbma (2002), man austrálialaš Philip Noyce rešisserii, lea golmma aborigiidnanieidda birra geat rivvejuvvojit eret iežaset bearraša luhtte 1930-logus. Austrália eiseválddit váldet nieiddaid ja bidjet sin ásahussii vai ohppet šaddat ”albma austrálialažžan”. Dát dáhpáhuvai lohkameahttun aborigiidnamánáide gitta 1970-logu rádjai. Filmma vuođđun lea Follow the rabbit-proof fence-girji man Doris Pilkington Garimara lea čállán.

Rabbit-Proof Fence lea oktan filmmaiguin nugo Whale Rider, En gang var vi krigere (Once Were Warriors) ja Sameblod ovdamearkan filmmaide mat iešguđet láhkai, ja iešguđet perspektiivvain, govvidit mo eamiálbmogat ellet, ja mo sii leat rahčan doalahit iežaset giela, guovlluid ja árbevirolaš eallinvuogi.

Muitalusat eamiálbmogiid birra

Vállje vuos eamiálbmoga man birra háliidat lohkat eanet. Sáhttet leat Austrália aborigiinnat, Ruonáeatnama inuihtat, New Zealándda maorit dahje amerihkálaš eamiálbmot.

a) Mo sii ellet?

b) Mat leat sin deháleamos dáistalanáššit?

c) Mat filmmat ja girjjit leat ráhkaduvvon sin birra, ja man birra dat leat?

d) Lea go ieš eamiálbmotolmmoš vai olggobeale olmmoš ráhkadan filmmaid/girjjiid?

e) Mo don jáhkát dát eamiálbmot eallá 30 jagi geahčen?

Sist faglig oppdatert 25.11.2021
Skrevet av Tina Andersson, Lill Hege Anti og Davvi Girji
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Sámi filbmaoahppoárka

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter