Hopp til innhold

Fagartikkel

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et kostberegningsprogram som er tilpasset flere brukergrupper. Du kan beregne næringsinnholdet i matvarer, retter og hele menyer og sammenligne dette med anbefalinger for inntak av næringsstoffer.

LK20LK06
Plakat med Kostholdsplanleggeren over et bilde av en mengde forskjellige matvarer. Illustrasjon.

Som fagarbeider innen restaurant- og matfag eller helse- og oppvekstfag er det mange yrker der du kan ha medansvar for kostholdet til andre mennesker. Du vil dermed ha stor nytte av å beherske denne programvaren. Du kan også ha nytte av Kostholdsplanleggeren i planleggingen og vurderingen av ditt eget kosthold. Mange lærer seg dette programmet ved å gjennomføre en studie av sitt eget kosthold.

Kom i gang

Hvis du velger å lagre det du jobber med, må du registrere deg med e-postadresse, og opprette et passord, eller logge inn med Facebook- eller Googlekonto. Neste gang du logger inn for å bruke programmet, kan du enkelt finne igjen dataene du lagret sist. Når du er innlogget, kan du også dele informasjon via lenker på e-post eller på Facebook og Twitter.

For å lage en ukesmeny må du velge en profil, eller referansegruppe, som består av informasjon om alder, kjønn, aktivitetsnivå og livssituasjon. Du har 149 ulike profiler å velge mellom.

Utklipp fra Kostholdsplanleggeren. Ulike bokser hvor man kan velge "Lag en ukesmeny" eller "Hva inneholder maten?". Illustrasjon.

Hovedemnene i Kostholdsplanleggeren

Lag en ukemeny

Her kan du registrere måltidene i en ukemeny og deretter finne næringsinnholdet for hvert enkelt måltid, for alle måltidene hver enkelt dag eller for hele ukemenyen. Deretter kan du enkelt sammenligne disse tallene med anbefalingene for akkurat den referansegruppen du har valgt.

Hva inneholder maten?

Her kan du sammenligne næringsinnhold i opptil tre matvarer eller tre retter.

Eksempelmeny

Her ligger det lagret fire ferdige menyer utarbeidet av Helsedirektoratet, for gutt, jente, kvinne og mann. Du kan importere menyene, som da blir lagret på din bruker. Deretter kan du endre profil, eller referansegruppe, etter behov, og tilpasse menyene deretter.

Mine ukemenyer

Her kan du lagre dine egne ukemenyer, se på dem, og endre etter behov.

Mine retter

Her kan du legge inn egne oppskrifter og beregne næringsinnholdet i dem.

Mine matvarer

Hvis matvaretabellen mangler en matvare, kan du legge den inn her. Du kan også bruke matvarer du selv har lagt inn i Mine matvarer, i for eksempel retter.

Alle disse anbefalingene bygger på norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet og er basert på det vi per i dag vet om kosthold og helse. Det er også viktig å være oppmerksom på at anbefalingene i hovedsak gjelder for grupper av friske mennesker. Når folk er syke, eller har andre spesielle behov, må man ha utvidede og spesielle kunnskaper for å sette sammen riktig kost.

Lærer veileder to elever i klasserommet.foto.

Kostholdsplanleggeren kan brukes i mange fag i skolen og av alle som ønsker å vurdere og planlegge sitt eget kosthold.

Hvordan bruke Kostholdsplanleggeren?

Du kan altså undersøke hva du inntar av mat og drikke i et visst antall dager. Opplysningene legges inn i programmet, og du kan velge hva du vil studere nærmere. Når du skal se på resultatene, kan du få dem presentert som grafikk eller tall. Som tall kan resultatene lastes ned og lagres i Excel- eller OpenOffice-format, noe som for eksempel gjør det mulig å bruke dem i en skriftlig rapport.

Mange norske kvinner i fruktbar alder lider av jernmangel, så det kan for eksempel være interessant å se om kostholdet inneholder nok av dette viktige mineralstoffet. Da vil du kunne se hvilke matvarer i kostholdet ditt som inneholder jern, og også hvor mye jern du får i deg. Videre vil du kunne sammenligne jerninnholdet i kosten din med myndighetenes anbefalinger.

Profil

Kostholdsplanleggeren består av en rekke profiler vi kan sammenligne med. Når du har gjennomført en kostholdsstudie, kan du se resultatene av denne undersøkelsen i forhold til en slik profil, eller referansegruppe, og kostholdsanbefalingene som er knyttet til denne profilen.

Kjønn og alder har innvirkning på behovet for energi og næringsstoffer. Gravide og ammende kvinner har økt behov for noen næringsstoffer, mens barn og ungdom kan ha andre spesielle behov. Det samme gjelder beboere på en del institusjoner. Innenfor hver referansegruppe kan du legge inn informasjon om graden av fysisk aktivitet på fritiden og aktivitetsnivået på arbeid. Slik kan du lettere sammenligne resultatene dine med riktig gruppe.

Tenk deg at du jobber med ernæring på et sykehjem og vil studere kostholdet til en av brukerne. Da legger du inn informasjon om alt vedkommende spiser og drikker i løpet av for eksempel en uke, i programmet.

Som referansegruppe velger du et av alternativene innenfor "Institusjon". Du vil da kunne sammenligne brukerens tallverdier for næringsstoffer og energi med tilsvarende tall for referansegruppen. På denne måten får du en pekepinn på kvaliteten på kostholdet til den aktuelle brukeren. Alt dette er nærmere beskrevet i brukerveiledningen som følger med programmet.

Husk

  • Kostholdsplanleggeren er et kostberegningsprogram som beregner og sammenligner næringsinnholdet i hele retter og menyer og i ulike matvarer.

  • Programmet er utviklet for å brukes i kostholds- og ernæringsopplæringen av skoleelever, elever i videregående skoler, høyskolestudenter og ernæringsveiledere.

  • Det er også et fint hjelpemiddel for matindustrien, som kan legge inn oppskrifter og varedeklarasjoner.

  • Det er Mattilsynet og Helsedirektoratet som har utviklet denne nettsiden, og programmet oppdateres én gang i året med utgangspunkt i matvaretabellen.

Sist oppdatert 13.01.2022
Skrevet av Sylvi Skjelstad og Unni Kulhuset Granheim

Læringsressurser

Ernæring, helse og livsstil