Hopp til innhold

Naturfag (SF)

    Bærekraftig utvikling

    Bærekraftig utvikling handler om noen av vår tids største utfordringer. Klimaendringer forandrer livsbetingelsene på jorda. Ressurser forbrukes, og naturen forringes av blant annet utbygging, miljøgifter, reiseliv og fremmede arter. Kan vi finne bærekraftige løsninger?