Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Fotosyntese og celleånding – datalogging

I dette forsøket skal du bruke en datalogger for å lære om fotosyntese, celleånding, pH og karbondioksid løst i vann.
Logger med tilkoblede følere og forsøksglassene. Foto.

Målsetting

Hensikten med denne elevøvelsen er å lære om

 • sammenhengen mellom lysmengde og fotosynteseaktivitet
 • sammenhengen mellom pH og oppløst CO2-mengde i vannet
 • muligheter som dataloggerutstyr gir

Bakgrunnsteori

Før du gjør dette forsøket bør du vite at:

 • Grønt bad med gassbobler på overflaten ligger i vann. Foto.

  karbondioksid (CO2) løst i vann gir en svak syre – karbonsyre:
  CO2 + H2O ↔ H2CO3

 • CO2 blir tatt opp og brukt ved fotosyntese
 • CO2 blir skilt ut ved celleånding

Utstyr

 • Ledninger koblet til loggeren. Foto.

  datalogger med følere (sensorer) for lys og for pH (2 stk.)

 • datamaskin med program for å tolke data fra loggeren
 • to store begerglass
 • akvarieplante (forsøket kan fungere med blader fra enkelte potteplanter)
 • Farris eller lignende som sørger for ar det er nok CO2 i vannet
 • vinduskarm med dagslys eller kunstig plantelys

Framgangsmåte

 1. Aparat med flere knapper og display. Foto.

  Fyll vann i begge begerglassene, og tilsett en liten mengde Farris for å sikre at det er nok CO2 i vannet. 10 ml kan være nok.

 2. Plasser begerglassene i vinduskarmen eller ved en kunstig lyskilde.
 3. Koble en lysføler og to pH-følere til dataloggeren, og gjør de nødvendige innstillingene for at loggeren skal vite hvilken sensor som er koblet til hvilken port.

  1. Hvor ofte skal det måles?

   Hvert tiende minutt kan være passende for denne øvelsen.

  2. Hvor mange målinger skal tas?

   Hvis du har mulighet til å la forsøket stå i ett døgn, blir det 144 målinger, og på to døgn får du 288 målinger. Velg det antallet målinger som ligger nærmest og over det du trenger. Loggingen kan stoppes når som helst, så det gjør ingenting om du skriver inn flere enn du trenger.

  3. Du trenger ikke bruke en triggerfunksjon ved dette forsøket.
 4. To pH-målinger synlige på loggerens display. Foto.

  Legg lysføleren i vinduskarmen, og skyll av pH-elektrodene før du setter dem i begerglassene.

 5. Hvis pH-elektrodene er riktig kalibrert og har "friske" membraner, skal de nå vise samme pH. Det kan være lurt å sjekke dette før planten legges i det ene begerglasset.
 6. Legg akvarieplanten i det ene begerglasset.
 7. Start loggeren.
 8. Når forsøket avsluttes, må loggeren stoppes.
 9. Koble loggeren til datamaskinen, og last ned målingene.

Forsøksrapporten – drøfting

 • Grafer og tabeller. Illustrasjon.

  Grafene må bearbeides, tolkes og legges ved.

 • Prosessene som foregår i vannet og i planten under påvirkning av lys og i mørke, må inngå i rapporten.
 • Hvilken nytte hadde du av kontrollglasset uten plante?
 • Fant du ut noe som har relevans for drivhuseffekten?
 • Er det noen feilkilder her, og hvordan kan du eventuelt minimere disse?


Dette forsøket kan du se i siste del av filmen "Datalogging – film av forsøk".

Relatert innhold

Å kunne bruke digitale verktøy er én av fem grunnleggende ferdigheter som passer utmerket i naturfag. Vi ser nærmere på muligheter som dataloggere gir.

Fotosyntesen er en biokjemisk prosess der lysenergi blir omdannet til kjemisk energi. Karbondioksid og vann blir omdannet til sukker og oksygen.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Karbon