Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Klima og miljø

  Klima og miljø handler om vår tids største utfordringer. Klimaendringer forandrer livsbetingelsene på jorda. Ressurser forbrukes og naturen forringes av blant annet utbygging, miljøgifter, reiseliv og fremmede arter. Kan vi finne bærekraftige løsninger?

  Føkk fossils II – tipping point

  «Føkk Fossils II – tipping point» handler om to ungdommer som er frivillige på et redningstokt i Nordsjøen. Året er 2050, og den globale oppvarmingen har steget over 2,5 grader. Det kritiske "tipping point" er nådd, og den globale oppvarmingen vil øke raskere og raskere ...

  Læringsressurser

  Føkk fossils II – tipping point