Hopp til innhold

Naturfag (SF)

    Kropp og helse

    God helse er ikke bare fravær av sykdom. Det handler også om å ha det bra med seg selv og ha et godt forhold til sin egen kropp. Gjennom mediene får du motstridende informasjon om hva som er bra for deg og ikke. Hvilken informasjonen kan vi stole på?