Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Lysbrytning (simulering)

I denne simuleringen kan du teste ut hvordan lys oppfører seg når det går fra luft til vann, eller gjennom glass, og mye mer. Du kan også måle inn- og utgangsvinkel, og se om fargen til lyset påvirker resultatet.

Om denne simuleringen

Simuleringen gir blant annet mulighet til å flytte lyskilden, justere innfallsvinkel og endre mediet til vann, luft eller glass. Teorien som denne simuleringen bygger på, finner du på sidene Bølgefenomen, Lysbrytning og Lydbølger.

Simuleringen kan ikke leses av skjermoppleser. På siden Utforsk lydbølger er det mange aktiviteter hvor du kan utforske bølgefenomener uten at syn er avgjørende for opplevelsen.

Oppgave 1. Introduksjon – la innstillingen stå på luft øverst og vann nederst

  1. Hva kan du si om innfallsvinkelen og refleksjonsvinkelen (det vil si lysstrålens vinkel i forhold til den vertikale linja som kalles innfallsloddet)?
  2. Utforsk hvordan intensiteten i den reflekterte strålen og den strålen som går ned i vannet påvirkes av innfallsvinkelen. Hva fant du ut? Hvorfor tror du det er sånn?
  3. Hva skjer med brytningen av strålen når du endrer det nederste materialet fra vann til glass? Hvorfor skjer dette?
  4. Endre innstillingene slik at du får vann øverst og luft nederst. Kan du finne grenseverdien for innfallsvinkelen? Grenseverdien er den innfallsvinkelen som akkurat gjør at strålen ikke lenger går ned i vannet. Vinkler større enn denne gir totalrefleksjon.

Oppgave 2. Prisme – la omgivelsene være luft

  1. Test ulike glassprismer. Du kan også bruke flere prismer etter hverandre. Endre fargeskalaen og noter hvilke lysfarger som brytes mest og minst.
  2. Undersøk deretter hva som skjer om du bruker hvitt lys. Stemmer det med hvordan enkeltfargene oppfører seg?

Oppgave 3. Flere verktøy

  1. Her kan du blant annet teste hvordan lysfarten endrer seg i ulike materialer. c er lysfarten i tomt rom og luft. Hva fant du ut?
  2. Undersøk hvordan lysfarten er for ulike farger. Ser du noen sammenheng mellom dette og hvor mye lysstrålen brytes?
CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle. Rettighetshavere: University of Colorado og PhET simulations
Sist faglig oppdatert 15.03.2020

Læringsressurser

Lys, lyd og bølgefenomen