Hopp til innhold

Fagstoff

Akustikk

Akustikk er vitenskapen om lyd. Den handler om hvordan lyden forplanter seg, hvordan den reflekteres, dempes og forsterkes. I oldtiden fant man ut at ved å bygge amfiteatre kunne publikum høre hva som ble sagt på scenen selv om de satt langt unna.
Det romerske teateret i Bosra i Syria. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forbedre eller fjerne lyd?

Rom som har vegger, tak og gulv dekket av pyramidelignende former. Foto.

Når du jobber med akustikk, vil målsettingen avhenge av hvilke lokaler du skal jobbe med. Uansett målsetting trenger du kunnskap om hvordan lydbølgene oppfører seg.

I en konsertsal ønsker vi at lyden fra instrumentene skal gi publikum en best mulig musikkopplevelse, mens i et kontorbygg er det om å gjøre å fjerne lyd som kan forstyrre. Dette betyr at det er viktig å ha kontroll på hvordan lyden reflekteres, dempes og forsterkes i en bestemt setting.

Lydstudio

To jenter prater i lydstudio. Foto.

I et lydstudio blir lyden registrert av mikrofoner som omformer lydbølgene til elektriske signaler. Da er det om å gjøre at det bare er lyden fra lydkilden som blir fanget opp og ikke reflekterte lydbølger fra veggene. Derfor er veggene i et lydstudio laget av materiale som demper lyden kraftig og ikke gir ekko.

Konsertsal

Tom konsertsal. Foto.

I en konsertsal ønsker man at lyden fra orkesteret skal forplante seg til publikum på en måte som bevarer det opprinnelige lydbildet. Dette kan være utfordrende siden ulike toner (frekvenser) dempes ulikt. Bassen bærer lengst, mens diskanten forsvinner fordi lange bølgelengder har størst rekkevidde. Refleksjoner i rommet skaper også lokale forsterkninger.
I konsertsaler blir tak- og veggkonstruksjonene planlagt slik de skal gi mest mulig gunstige refleksjoner av lydbølgene. For å få til det brukes ofte uregelmessige eller regulerbare elementer eller plater på tak og vegger.

De som jobber med romakustikk er opptatt av faktorer som , og reflekterende flater for å få best mulig gjengivelse av tale og musikk.

Støyreduksjon med motlyd

I et kontorlokale, i en flykabin eller i en bil er støyreduksjon viktig. Her ønsker vi at normal tale skal høres greit, mens høye lyder og jevn dur fra motor eller ventilasjonsanlegg bør fjernes. En fascinerende måte å løse deler av dette problemet på er å anvende motlyd. Det er lyd med samme styrke og frekvens, men med motsatte utslag.

Se denne demonstrasjonen av virkningen av motlyd.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Astrid Johansen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 02.10.2020

Læringsressurser

Lys, lyd og bølgefenomen