Hopp til innhold

Fagstoff

Kjennetegn på en bølge

Bølgebevegelse: Hvert av punktene på tauet svinger rett opp og ned. De blir ikke med i retningen bølgen brer seg i, men de overfører bevegelsen sin til nabopunktet på tauet slik at det også svinger opp og ned, men litt forsinket i forhold til det første.

Bølgebevegelsene forplanter seg langs tauet, og resulterer i en bølge som brer seg bortover. Det er akkurat det samme som skjer når publikum «tar bølgen på tribunen». Hver enkelt reiser seg og setter seg igjen, men bølgen brer seg rundt tribuneanlegget.

Viktige størrelser for en bølge

Bølgelengde, λ:

Den korteste avstanden mellom to punkt på bølgen som svinger likt. En enkel måte å lese den av på er å måle avstanden fra bølgetopp til bølgetopp.

Amplitude, A:

Dette er det maksimale utsvinget punktene på bølgen kan gjøre fra likevektslinja. (Vi bryr oss ikke om utsvinget er på over- eller undersiden.)

Periode, T:

Perioden er tida et punkt på bølgen bruker på å gjennomføre en hel svingning. Vi kan også bestemme den ved å måle tida fra en bølgetopp passerer til den neste gjør det.

Frekvens, f:

Frekvensen er antall svingninger punktene på bølgen gjør per sekund. Vi kan regne ut dette som

f=antall svingningertid

Hvis vi ser på spesialtilfellet med 1 svingning, så forteller perioden, T, hvor lang tid det tar å gjennomføre denne. Det vil si at vi har sammenhengen f=1T

Bølgefart, v:

Bølgen brer seg med konstant fart ut fra stedet den startet. Vi vet at fart=strekningtid

Hvis vi har en strekning på 1 bølgelengde, vet vi at tiden bølgen har brukt for å gå denne strekningen er 1 periode, T. Dette kan vi sette inn i formelen for fart v=λT

Vi kan også uttrykke dette ved hjelp av frekvensen v=λT=λ·1T=λ·f

Altså har vi den enkle sammenhengen v=λf

Med denne kan vi regne om mellom frekvens og bølgelengde dersom bølgefarten er kjent.

CC BY-SASkrevet av Astrid Johansen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 17.07.2018

Læringsressurser

Lys, lyd og bølgefenomen