Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Demoforsøk: Vann til melk til vann

Bruk fellingsreaksjoner til å lage en løsning som går fra å være fargeløs til hvit, og tilbake til fargeløs igjen.
Person med blå hansker heller en fargeløs væske fra et reagensrør til et annet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr

  • 1 g kalsiumklorid, CaCl2
  • 0,2 g ammoniumoksalat,(NH4)2C2O4
  • 5 mL konsentrert svovelsyre, H2SO4
  • 3 erlenmeyerkolber, 500 mL eller 1 L

Fremgangsmåte

  1. Løs 1 g kalsiumklorid i 500 mL vann i en kolbe.
  2. Løs 0,2 g ammoniumoksalat i 10 ml vann i en kolbe.
  3. Tøm kalsiumklorid-løsningen over i ammoniumoksalat-løsningen.
  4. Tøm så denne løsningen over i kolben med svovelsyre. Du skal få en fargeendring fra blankt til hvitt til blankt.
  5. Rester kan tømmes ut i vasken og skylles ned med vann.
CC BY-SASkrevet av Bjørn Eidem.
Sist faglig oppdatert 19.02.2019

Læringsressurser

Demoforsøk