Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Demoforsøk: Magisk penn

Gjennomfør elektrolyse av kaliumjodid og skriv med en "magisk" penn.
Aluminiumsfolie er koplet til en spenningskilde med en svart og en rød ledning. Fuktig papir med påskriften NDLA ligger oppå aluminiumsfolien. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Elektrolyse som blekk

I dette forsøket skal du bruke reaksjonene ved de to elektrodene i en elektrolyse til å skrive ei "hemmelig" melding.

Utstyr

 • vernebriller
 • engangshansker
 • aluminiumsfolie
 • spenningskilde
 • krokodilleklemmer
 • 0,25 M KI (aq) (sikkerhetsdatablad for kaliumjodid, PDF)
 • stivelsesløsning. Denne må være nylaget. Løs 1 g stivelse i litt vann, tilsett 80 mL kokende vann. Rør, avkjøl og fortynn til 100 mL.
 • fenolftaleinløsning. Bland 1 g fast fenolftalein med 600 mL etanol og fortynn med vann til 1 L (sikkerhetsdatablad for fenolftalein, PDF).
 • filtrerpapir

Framgangsmåte

 1. Bland 40 mL KI-løsning med 10 mL stivelsesløsning. Hvis løsningen blir blå, tilsett natriumtiosulfat dråpevis helt til løsningen blir fargeløs.
 2. Tilsett 10 mL fenolftaleinløsning. Hvis løsningen blir rosa, tilsett saltsyre dråpevis til løsningen blir fargeløs.
 3. Fukt tre filtrerpapir med fenolftaleinløsningen, og legg dem oppå hverandre på aluminiumsfolien.
 4. Kople aluminiumsfolien til den negative utgangen på spenningskilden.
 5. Kople en annen ledning til den positive utgangen på spenningskilden. La spenninga være mellom 6 V og 12 V.
 6. Bruk enden av ledningen koplet til det positive uttaket og skriv på filtrerpapiret. Hva observerer du?
 7. Bytt om på ledningene, slik at aluminiumfolien er koplet til det positive uttaket på spenningskilden. Hva oppdager du nå?

Faglig forklaring

Dette skjer ved den positive elektroden:

I- trekkes mot elektroden og det skjer en oksidasjonsreaksjon:

2I-I2+2e-

Det dannes I2 som reagerer med stivelse og gir et mørkeblått kompleks.

Dette skjer ved den negative elektroden:

H+ trekkes mot elektroner og det skjer en reduksjonsreaksjon:

2H2O+2e-2OH-+H2

Det dannes hydroksidioner og hydrogengass. Hydroksidionene reagerer med fenolftalein og gir en skarp rosa farge.

Kilde

Royal Society of Chemistry. (u.å.). Electrolysis of potassium iodide solution. Hentet 28. februar 2023 fra https://edu.rsc.org/experiments/electrolysis-of-potassium-iodide-solution/738.article

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 28.02.2023

Læringsressurser

Demoforsøk