Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Demoforsøk: Diffusjonsfelling av salter

Utforsk fellingsreaksjoner på en morsom måte.

Utstyr

 • kaliumtiocyanat, KSCN
 • jern(III)nitrat, Fe(NO3)3
 • kaliumjern(III)cyanid, K3Fe(CN)6
 • natriumklorid, NaCl
 • sølvnitrat, AgCl
 • kalsiumsulfat, CaSO4
 • magnesiumkarbonat, MgCO3
 • små trepinner
 • jern(II)sulfat, FeSO4

Framgangsmåte

 1. Bruk vernebriller.
 2. Skriv ut vedlegget under og legg det i en plastmappe eller laminer det.
 3. Bruk en pipette til å lage en liten "dam" i hver sirkel nedenfor.
 4. Legg litt av hvert salt i små beger eller i små hauger på hver sin side av sirklene.
 5. Ta to trepinner, og fukt endene.
 6. Ta litt salt på pinnene, og dypp dem i saltene slik at det henger igjen litt på pinnene.
 7. Før pinnene inn i vannet fra hver side slik at saltet kan løse seg opp.
 8. Vent og se hva som skjer.
 9. Rester kan helles i vasken.

Dette er en kjempefin måte å vise fram hva ioneforbindelser er, både i naturfag og kjemi.

Spesielt i kjemi vil man kunne bruke fellingsreaksjonene til å forklare løselighet og hvordan stoffer diffunderer i en løsning.

Filer

CC BY-SASkrevet av Bjørn Eidem.
Sist faglig oppdatert 19.02.2019

Læringsressurser

Demoforsøk