Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Demoforsøk: Blå flaske – rosa flaske

I denne redoksreaksjonen vil glukose redusere indikatoren, mens oksygen oksiderer den tilbake til utgangspunktet igjen.

Utstyr

 • 6 g natriumhydroksid, NaOH
 • 10 g glukose
 • metylenblå eller indigokarmin for blå farge
 • resasurin for rosa farge
 • 50 mL etanol, CH3CH2OH

Relatert innhold

Forberede løsninger:

Løsning A

 1. Vei inn 6 g natriumhydroksid i en 500 mL erlenmeyerkolbe.
 2. Tilsett 300 mL vann og 10 g glukose.
 3. Rist forsiktig på flasken til alle faste stoffer er løst opp. Du har nå en 0,5 mol/L løsning av natriumhydroksid med 10 g glukose.

Løsning B

 1. Løs en spatelspiss metylenblå eller indigokarmin og en spatelspiss resasurin i 50 mL etanol i en 100 mL erlenmeyerkolbe.
 2. For å få en løsning som skifter mellom blå og rosa, tilsett både metylenblå/indigokarmin og resasurin i 50 mL etanol i en 100 mL erlenmeyerkolbe.

Fremgangsmåte

 1. Tøm ca. 5 mL av løsning B i en erlenmeyerkolbe som inneholder 50 - 100 mL løsning A. Fargen vil etter hvert forsvinne. Sett en kork på kolben.
 2. Ved kraftig risting vil fargen komme tilbake, for så å forsvinne. Dette kan gjentas mange ganger.
 3. Rester kan tømmes ut i vasken og skylles ned med vann.

Veldig fin og enkel demonstrasjon av likevekter i vann. Kan brukes som øving i labferdigheter der elevene lager løsningene selv. Natriumhydroksid-løsningen kan da lages på forhånd.

CC BY-SASkrevet av Bjørn Eidem.
Sist faglig oppdatert 20.02.2019

Læringsressurser

Demoforsøk