Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om næringsopptak og fordøyelse

Med disse oppgavene kan du lære deg begreper, forklare fenomener, se sammenhenger og løse problemer innenfor temaet næringsopptak og fordøyelse.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Autotrofe og heterotrofe organismer

Ta utgangpunkt i det du fant ut i oppgaven over.

 1. Hva har de autotrofe organismene til felles?

 2. Hvorfor er disse produsenter i økosystemene de lever i?

Oppgave 3. Planter og næring

 1. Hva er forskjellen på fotoautotrofe og kjemoautotrofe organismer?

 2. Lag en skisse av en plante, og forklar hvordan planten bruker uorganiske forbindelser til å lage organiske forbindelser.

 3. Hvordan får plantene tak i de næringsstoffene de trenger?

 4. Hva er mikro- og makronæringsstoffer? Gi eksempler.

 5. Hva bruker plantene nitrogen til? Hvordan får de tak i nitrogen?

 6. Planter kan ha kjemisk eller fysisk forsvar. Hvorfor trenger de det? Gi eksempler på noen typer forsvar.

Oppgave 4. Predasjon og nedbryting

 1. Hva er predasjon?

 2. Hvilke ulike typer er det vanlig å dele predasjon inn i?

 3. Gi noen eksempler på konsumenter fra økosystemer der du bor.

 4. Hva er nedbrytere? Gi eksempler. Hvordan spiller nedbryterne en viktig rolle i omsetning av næringsstoffer?

 5. Bruk figuren under til å forklare hvordan nedbrytere gjør næringsstoffer tilgjengelige for andre organismer.

Skjematisk framstilling av nitrogenets kretsløp. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 5. Næringsopptak og fordøyelse hos dyr

 1. Lag en oversikt over hvordan ulike grupper av organismer, for eksempel planteetere, rovdyr og nedbrytere, tar til seg næring.

 2. Hvordan har planteetere på ulike måter tilpasset seg for å kunne spise tungt fordøyelig plantemateriale?

 3. Hva er drøvtygging? Forklar hvordan det foregår. Hvilke dyr er drøvtyggere?
 4. Hvorfor er ikke alle planteetere drøvtyggere, tror du?
 5. Hvorfor kan ikke kjøttetere bryte ned cellulose?
 6. Gi eksempler på næringsopptak som er tilpasninger til organismenes aktivitetsnivå.

Oppgave 6. Dra navnene til rett del av fordøyelsen

Oppgave 7. Fordøyelsessystemet

Beskriv hva som skjer i de ulike delene av fordøyelsessystemet:

 • munnen

 • svelget

 • magesekken

 • tynntarmen

 • tykktarmen

 • endetarmen

Oppgave 8. Omsetning av næringsstoffer

Dra næringsstoffene og nedbrytingsproduktene til riktig sted.

Oppgave 9. Forklar omsetningen av næringsstoffer

Bruk figuren over til å forklare hvordan omsetningen av næringsstoffer i kroppen skjer.

Forklar hvorfor enkelte fettsyrer er nødvendige/essensielle i et balansert kosthold.

Oppgave 10. Regulering av næringsstoffer

 1. Hvordan er hormoner med på å regulere fordøyelsen?

 2. Lag en tekst som beskriver regulering av glukose i blodet. Ta utgangspunkt i figuren under.

 3. Hva er diabetes? Forklar forskjellen på diabetes type 1 og diabetes type 2.

Lever og bukspyttkjertel forbundet med piler og bokser i ulike farger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 17.05.2023

Læringsressurser

Næringsopptak og fordøyelse