Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Dramatiser en immunrespons

Immunresponsen er en kompleks prosess som involverer mange celletyper med spesifikke roller som utspilles på ulike steder i koordinert rekkefølge. I denne aktiviteten skal dere lære om immunresponsen ved selv å spille rollene som immunceller.
Tegning av celleaktivert immunrespons hvor mange celletyper er involvert. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Dere skal dramatisere en spesifikk immunrespons.

Planlegging

 1. Del klassen inn i passe store grupper og fordel rollene i hver gruppe. Gruppestørrelsen avhenger av hvor stor del av immunresponsen gruppa skal dramatisere. Rollelista kan enkelt tilpasses gruppestørrelsen (se forslag til utvidelse nederst). Noen av de foreslåtte rollene kan også være rekvisitter.

 2. Sett dere inn i rollene. Hvilken funksjon har celletypen du spiller? Hvilke andre celler skal du kommunisere med, og i hvilken rekkefølge? Hvordan foregår kommunikasjonen mellom cellene?

 3. Rekvisitter. Tenk gjennom om dere kan bruke utstyr til å synliggjøre strukturer og prosesser. En hanske på ei hånd kan for eksempel være et antigen, og et reagensrør kan være en antigenreseptor. Her kan dere være kreative.

Forslag til rolleliste:

 • virus

 • B-celler

 • T-hjelpecelle

 • T-drepecelle

 • hukommelsesceller

 • fagocytt

 • virusinfisert celle

 • antistoff

Gjennomføring

 • Dere kan framføre immunresponsen for klassen eller spille den inn som en video.

 • En variant er å dramatisere immunresponsen uten at rollene blir introdusert på forhånd, og uten noen form for fortellerstemme. Resten av elevene kan da observere og etterpå komme med forslag til hvilke roller som ble spilt av de ulike elevene.

Forslag til utvidelser

 • Ta hensyn til at de ulike delene av immunresponsen skjer på ulike steder i kroppen. Dere kan for eksempel sette av ulike deler av klasserommet til thymus, beinmarg, lymfeknute og infisert vev. To elever kan spille rollene som henholdsvis blod og lymfe og geleide cellene til riktig sted.

 • Rediger rollelisten og dramatiser en allergisk reaksjon.

 • Det finnes ulike typer fagocytter som kan ha litt ulike roller i immunresponsen, blant annet nøytrofile celler, dendrittiske celler og makrofager. Lag en dramatisering som får fram forskjellen på disse celletypene.

CC BY-SASkrevet av Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 12.04.2022

Læringsressurser

Immunforsvar