Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om immunforsvaret

Med disse oppgavene kan du trene på viktige begreper og det å beskrive prosesser knyttet til immunforsvaret.

Oppgave 1. Lett å blande sammen

 1. Tegn og forklar disse begrepene: antigen, antigenreseptor og antistoff.

 2. Hva er forskjellen på en betennelse og en infeksjon?

 3. Du må kunne holde rede på mange celletyper. Lag en enkel oversikt som viser sammenhengene mellom disse celletypene: fagocytt, lymfocytt, hvit blodcelle, B-celle, T-celle, hukommelsescelle, plasmacelle, hjelpecelle, immuncelle og mastcelle.

Oppgave 2. Klikk og dra

Oppgave 3. Klikk og dra

Oppgave 4. Klikk og dra

Oppgave 5. Flervalgoppgaver

Oppgave 6. Ting tar tid

 1. Første gang kroppen infiseres av en mikroorganisme, kan det ta opptil to uker før immunforsvaret har fjernet mikroorganismen fra kroppen. Hva er grunnen til at det tar så lang tid den første gangen?

 2. Hva er grunnen til at det går raskere å fjerne mikroorganismen den andre gangen?

Oppgave 7. Ulike komponenter i immunforsvaret

Hvilken betydning har følgende strukturer og celler for kroppens forsvar mot mikroorganismer:

 • lymfe og lymfeknuter

 • hud og slimhinner

 • fagocytter

 • NK-celler

Oppgave 8. Antistoff

 1. Hvilken betydning har det at antigenreseptoren til ei B-celle og antistoffet som B-cella produserer, binder seg til det samme antigenet?

 2. Beskriv prosessen som fører fram til at kroppen produserer antistoff mot en bakterie.

Oppgave 9. Forklar hva som skjer

Skriv en forklarende tekst til figuren. Bruk relevante fagbegreper.

Virusinfisert celle viser fram antistoff på utsiden av cella. Ei drepecelle kjenner igjen antistoffet, fester seg til det og skiller ut et stoff som gjør at den infiserte cella dør. Drepecella slipper seg løs. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 10. Lett blanding

 1. Beskriv hva en allergisk reaksjon er, og hvordan den oppstår.

 2. Pek på to likheter og to forskjeller mellom immunforsvaret til planter og dyr.

 3. Beskriv tre forskjeller mellom en uspesifikk og en spesifikk immunrespons.

 4. Hvorfor representerer bakterier og virus ulike utfordringer for immunforsvaret?

 5. På hvilken måte utgjør fagocytter et bindeledd mellom det uspesifikke og det spesifikke forsvaret?

 6. På huden finnes det et samfunn av ulike mikroorganismer, dette kalles normalfloraen. Gi to eksempler på hvordan normalfloraen kan bidra til å beskytte oss mot sykdomsframkallende bakterier.

 7. Kroppen din utsettes hver dag for mange potensielt sykdomsframkallende organismer. Likevel er det bare en sjelden gang innimellom at du blir syk. Forklar hvorfor.

CC BY-SASkrevet av Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 18.04.2022

Læringsressurser

Immunforsvar