Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stop motion-animasjon om immunrespons

Modeller er forenklinger av virkeligheten og nyttige verktøy for å forstå sammenhenger. I denne oppgaven skal dere sette sammen bilder til en stop motion-animasjon som viser hvordan det spesifikke immunforsvaret bekjemper infeksjoner.

Del 1. Forberedelser

 1. Arbeid sammen i små grupper, og bli enige om hvilken prosess knyttet til det spesifikke immunforsvaret dere vil animere. Her er noen forslag til prosesser:

  • hvordan immunforsvaret bekjemper en bakterie med antistoffer

  • hvordan immunforsvaret gjenkjenner og dreper virusinfiserte celler

  • hvordan en vaksine gir oss immunitet

  • fagocytose og aktivering av T-lymfocytter

Tips!
Det kan være lurt å fordele prosessene mellom gruppene i klassen. Da vil dere ende opp med en samling videosnutter som dere kan bruke til å repetere fagstoffet.

 1. Lag et tankekart eller små skisser som oppsummerer det animasjonen skal få fram. Tenk gjennom følgende:

  • Hvilke immunceller deltar i prosessen?

  • Hvordan gjenkjenner immunforsvaret et antigen?

  • Hvor i kroppen foregår det som dere illustrerer?

Del 2. Lag modell

Lag modeller av celler, stoffer og mikroorganismer som kan brukes til å illustrere prosessen.

Husk at en modell er en forenkling av virkeligheten. Dette gjør at alle modeller vil ha noen sterke og noen svake sider. Dere må derfor velge hva det er viktig å tydeliggjøre i modellen deres.

Forslag til modellmateriell
 • utstyr til å skrive eller tegne steg for steg

 • Lego

 • leire/plastilin

 • godteri

 • frukt og grønnsaker

 • ulike perler/knapper/steiner/klinkekuler

 • ulike typer tørre matvarer som spagetti, pasta, linser og erter

 • ulike typer papir

 • klistremerker

Modelltips!

 • Start med å lage immunceller, antigenreseptorer og antigener.

 • Siden modellene skal brukes til å lage en animasjon, må de ulike komponentene kunne flyttes rundt.

Del 3. Sett sammen en stop motion-animasjon

Bruk modellene dere har laget, til å sette sammen en animasjonsfilm.

1. Ta bilder

Når du skal lage en stop motion-animasjon, setter du sammen mange stillbilder av noe som beveger seg litt for hvert bilde. Når du spiller av bildene raskt etter hverandre, ser det ut som om motivet beveger seg.

Fordel arbeidet slik at én tar bilder, og én flytter på de ulike elementene i modellen.

Opptakstips!

 • Bruk stativ til mobil eller kamera. Stativene med muffer og klemmer på naturfagrommet egner seg veldig godt.

 • Finn et sted med godt lys.

 • Bruk manuelt fokus på kameraet. Zoom inn, og still fokuset.

 • Hold fingeren på utløserknappen, og dytt forsiktig med fingeren uten å ta den av knappen. Slik kan du unngå bevegelser i kameraet. Mange kameraer har også stemmestyrt utløser.

 • Bruk en ryddig og nøytral bakgrunn.

 • Skal du skrive eller tegne på ark, er det lurt å teipe det fast.

 • Ta mange bilder, gjerne hundre. Hvert bilde står bare i to ruter.

2. Sett sammen animasjonen

Når dere er ferdige med å ta bilder, legger dere dem i en mappe på enheten deres og åpner programmet dere skal bruke for å lage stop motion-filmen.

Sammensetting i Microsoft Bilder
 1. Åpne Bilder, og opprett en ny video (Ny video -> Nytt videoprosjekt).
 2. Legg bildene deres i prosjektbiblioteket.
 3. Plasser bildene i dreieboken (Plasser i dreieboken).
 4. Merk alle bildene.
 5. Klikk på Varighet, og skriv inn 0,2 sekunder (prøv deg fram med varigheten til bildene).
 6. Spill av filmen, og se om dere må gjøre justeringer.
 7. Legg til musikk, effekter og titler slik dere ønsker.
 8. Når dere er ferdige, går dere til Fullfør video og lagrer videoen.
Sammensetting i Adobe Premier
 1. Åpne programmet, og opprett et nytt prosjekt (File -> New project).
 2. Importer mappen med bildene dere har tatt (File -> Import).
 3. Merk alle bildene i prosjektmappen, høyreklikk, og velg Speed/duration. Velg 00:00:00:02. Da vil hvert bilde stå i to ruter.
 4. Velg det første bildet i prosjektmappen, høyreklikk, og velg New sequence from clip.

 5. Merk de øvrige bildene, og trekk dem inn i tidslinja (sekvensen).
 6. Spill av og test ut filmen.
 7. Gjør eventuelle justeringer, og legg inn musikk/effekter, titler og så videre.
 8. Når dere er ferdige, går dere til File -> Export -> Media, gir filen et navn og lagrer den i ønsket format, for eksempel .H264.
 9. Velg Export, og eksporter filen.

Del 4. Felles videovisning

Arranger en felles videovisning i klassen der alle viser fram animasjonene de har laget. Bruk gjerne et evalueringsskjema der elevene kan evaluere hverandre.

 • Viser animasjonene det som var formålet med oppgaven?

 • Hva er bra med de ulike modellene?

 • Hvilke forbedringer kan gjøres?

Relatert innhold

Kart og simuleringer er eksempler på modeller som er forenklinger av virkeligheten. Modellene har sine begrensninger og forteller bare deler av sannheten.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid, Thomas Bedin, Camilla Øvstebø og Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 11.05.2022

Læringsressurser

Immunforsvar