Hopp til innhold

Teknologiforståelse (IM-IKM vg1)

Nye opplevelser med teknologi

Utviklingen av ny teknologi har de siste tiårene gått så raskt at vi bruker begreper som teknologisk revolusjon og eksponentiell vekst om den. Den nye teknologien åpner for nye opplevelser og nye måter å bruke teknologi på for interaksjon, samarbeid og underholdning.

Læringsressurser

Nye opplevelser med teknologi