Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag bilder med kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) brukes allerede i mange sammenhenger, og flere bruksområder vil komme med tida. I denne oppgaven skal du bruke et tekst-til-bilde-modelleringsverktøy til å lage visuelle uttrykk.

Abstrakt maleri av en bil i et landskap i rødt, gult, hvitt og grått. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Til denne oppgaven trenger du en Google Drive-konto. Det er mulig å bruke privat konto, men av sikkerhetshensyn anbefaler vi at du oppretter en egen Google-konto for denne typen testing.

Hva er kunst?

Et damplokomotiv av typen Stirling ved Peterborough jernbanestasjon på slutten av 1800-tallet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette spørsmålet er vanskelig å svare på fordi synet på kunst stadig endrer seg. Mens kunsten gjerne hadde religiøse motiver i middelalderen, la kunstnerne i romantikken vekt på å formidle følelser og skape originale uttrykk.

Mange forstår kunst som det vi kan se, høre eller oppleve som er et resultat av en kunstners ferdigheter. Men er et kunstverk bare noe som lagd for å gi tilskueren en opplevelse, eller kan det også være noe som har funksjonell bruk?

Utvikling av nye verktøy gir nye uttrykksformer. Grensa mellom hva som kan kalles kunst og ikke, blir stadig diskutert.

Diskuter

Hva mener dere er kunst?

Kan en datamaskin skape kunstverk ved hjelp av kunstig intelligens?

Hva skiller menneskelig kreativitet fra det en datamaskin kan skape ved hjelp av algoritmer?

Hvem kan være kunstner?

Apekatt som maler et maleri med den ene hånda. Foto.

Kunstneren er den som lager kunst. Kunstnerbegrepet har vært forbeholdt mennesker, men enkelte dyr ser ut til å ha glede av å lage bilder. Kan vi da kalle en apekatt en kunstner?

I nyere tid gjør kunstig intelligens det mulig for datamaskiner å lage det mange vil kalle for kunst. Ved å sette sammen data på nye måter kan maskinene skape originale bilder.

Å lage bilder med kunstig intelligens

Et område innen kunstig intelligens er produksjon av visuelle verk basert på enkle skriftlige beskrivelser. Under ser du et eksempel på en beskrivende tekst og hvilke steg den kunstige intelligensen går gjennom for å lage bildet.

Stegene fra grått bilde til et KI-generert bilde av ei hytte i en skog under nattehimmelen. Animasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

"A beautiful painting of a singular cottage, the cottage windows shining with light, outside it's a starry night by Bob Ross, Trending on artstation.", "blue color scheme"


Bruk KI som verktøy og lag egne bilder

Det finnes mange KI-systemer for å lage bilder, mange av de beste er dessverre ikke åpent tilgjengelig for oss. Et prosjekt som er tilgjengelig, og som kan testes uten bruk av egen maskinvare, er Disco Diffusion.

 1. Gå til Disco Diffusions eksempelside.

  Koden du får opp på siden, er delt inn i seksjoner basert på oppgaven de gjør, og rekkefølgen de gjøres i. Den koden som vises, er bare for styring. Selve modellene og underliggende kode som trengs for å lage bilder ved hjelp av KI, er mye større.

 2. Gå til seksjon "3. Settings", her kan du justere

  • "Batch_name", som er hva prosjektet ditt skal hete. Det bør byttes hver gang du kjører skriptet på nytt.

  • "steps", som er hvor mange steg den kunstige intelligensen skal gjøre før bildet er ferdig. For innledende testing kan denne settes til 150–200.

  • "Width_height", som er oppløsningen på bildet som lages. Større bilder tar lengre tid å generere og krever mer minne. Vi anbefaler at du starter med [400,400].

 3. Under seksjon "3. Settings" og underseksjonen "Prompts" finner du tekststrengen som forteller den kunstige intelligensen hva vi ønsker den skal lage. Legg merke til måten eksempelteksten er skrevet på. Av erfaring er få detaljerte beskrivelser best, det er også nyttig å beskrive hvilken type stil og farger du ønsker.

Utklipp fra nettside som viser felt merket "text_prompts". Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Gå til seksjon "4. Diffuse!", her kan du justere

  • "display_rate", som beskriver hvor mange ganger underveis i prosessen underveisbilder skal vises. Det kan være nyttig å redusere denne til 20 i starten.

  • "n_batches", som brukes for å lage mange bilder og sette disse sammen til en videosnutt. Dette er ikke anbefalt i denne oppgaven, velg derfor "1".

 2. Helt øverst på siden velger du "Runtime" og deretter "Run all".
  Programmet vil nå starte å kjøre.

 3. Du vil få en advarsel om at koden ikke er verifisert av Google, og at den vil bruke mye RAM. Bare trykk deg videre.

 4. Etter et par minutter vil du bli spurt om å gi programmet tilgang til Google Drive-konto. Vi anbefaler at du oppretter og bruker en egen Google Drive-konto for dette.

 5. Når programmet er ferdig, vil du se resultatet nede på siden. Du kan også finne grafikkfila på din Google Drive under AI\Disco Diffusion.

Stegene fra grått bilde til et KI-generert bilde av ei hytte i en skog under nattehimmelen. Animasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 21.06.2022

Læringsressurser

Nye opplevelser med teknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter