Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Lover og regler

Det er mange lover og regler som regulerer drift av virksomheter innen servicenæringen. Som ansatt er det viktig å ha kjennskap til disse. Alle lovene finner vi digitalt på Lovdata.

Lover og regelverk i reiselivet

Reiselivsbedrifter har mange lover og regler de må forholde seg til. En helt sentral lov er pakkereiseloven, som blant annet omfatter reisegaranti. Reisegarantien skal sikre kunden tilbakebetaling av alle betalinger for pakkereiser som ikke blir levert, ved en eventuell konkurs.

Læringsressurser

Lover og regelverk i reiselivet