Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Lover og regler

Det er mange lover og regler som regulerer drift av virksomheter innen servicenæringen. Som ansatt er det viktig å ha kjennskap til disse. Alle lovene finner vi digitalt på Lovdata.

HMS-regelverk

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid forkortes til HMS-arbeid. Arbeidet kalles også internkontroll og reguleres av internkontrollforskriften.

Læringsressurser

HMS-regelverk