Hopp til innhold

Fagartikkel

Kommunikasjon som fagarbeider

Yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren kommer tett inn på mennesker i ulike livsfaser. Det å ha kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon er viktig i møtet med bruker, pårørende og kollegaer.

LK20LK06
Samtale med pasient, pårørende og helsepersonell. Foto.

Du må også vite hva det vil si å kommunisere på en profesjonell måte. Profesjonell kommunikasjon skal skape god kontakt med den du prater med, slik at du kan gjøre jobben din på best mulig måte.

Helsepersonell har møte. Foto.

Kommunikasjon i møter

Profesjonell kommunikasjon skal være preget av gjensidig respekt, toleranse og anerkjennelse. Holdningene og menneskesynet ditt påvirker måten du kommuniserer på. Respekt handler om å gi den andre mulighet til å være seg selv med sine styrker og svakheter.

Det handler også om å lytte til det den andre sier, og prøve å forstå situasjonen ut fra den andres ståsted. Toleranse handler om å respektere ulikhetene i livsstil, meninger, religion med mer. Du kan være uenig med den du kommuniserer med, men likevel tolerere hans ståsted.

Profesjonell kommunikasjon kjennetegnes av

  • kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon
  • kunnskaper og ferdigheter om emnet det kommuniseres om
  • etisk bevissthet
  • sosial kompetanse
  • empati
Fagarbeider snakker med Alzheimerspasient på pleiehjem. Foto.

Profesjonell kommunikasjon

Brukerens behov bør alltid stå i fokus når du kommuniserer, og du bør være bevisst hvordan du virker på brukeren. Profesjonell kommunikasjon respekterer brukeren med de svakheter og muligheter han har. Kommunikasjonen ivaretar også brukerens behov for å bli lyttet til.

I enkelte av yrkene innenfor helse-, sosial- og omsorgssektoren er det å fortelle en dårlig nyhet en del av jobben din; dette kan være vanskelig og krever mye av deg.

Ambulanse. Foto.

Korrekt rapportering er viktig når det haster

Som profesjonell yrkesutøver må du ha kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig for deg å hjelpe mennesker som er i konflikt. Dette kan du lese mer om under konflikter. I noen situasjoner vil du kunne oppleve vold og maktbruk. Da er det viktig å forholde seg profesjonelt og søke hjelp hos overordnet.

Profesjonell kommunikasjon består også av kommunikasjon med mennesker som behersker språket dårlig eller ikke i det hele tatt. Det kan være barn som ikke har lært å snakke ennå, mennesker med nedsatt evne til å snakke, mennesker med sykdommer (for eksempel afasi), innvandrere eller andre grupper. Dette er situasjoner som krever ekstra omtanke og gode kommunikasjonsferdigheter.

Apotektekniker veileder om apotekvarer. Foto.

Veiledning på apoteket

Profesjonell kommunikasjon handler også om å skille mellom privatliv og arbeid. For å få god kontakt med den du kommuniserer med, kan det være riktig å være personlig, uten å være privat. Dette kan du lese mer om under lenken «Å være profesjonell».

Å kunne ta imot veiledning er en viktig del av den profesjonelle kommunikasjonen. Les mer om dette under veiledning.

Utfordringer til deg:

  1. Diskuter i klassen hva profesjonell kommunikasjon er. Lag en liste over hva dere mener er viktig for å kunne kommunisere på en profesjonell måte.
  2. Velg deg et av bildene og skriv en tekst om profesjonell kommunikasjon.
Sist oppdatert 07.05.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon