Hopp til innhold

Fagartikkel

Veiledning

Veiledning er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, får på denne måten mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Når man gir veiledning, ønsker man gjerne at den som ber om veiledning, er den som er mest aktiv.

LK20LK06
To kvinner har en samtale. Foto.

I yrker innen helse- og oppvekstsektoren benyttes veiledning ofte. Eksempler på situasjoner der man gir veiledning, kan være:

 • En dame kommer til apoteket og ber om veiledning knyttet til inkontinens.
 • En far er bekymret for sønnens tenner og ber om veiledning.
 • En barne- og ungdomsarbeider veileder ungdommer i forhold til seksualitet.

For å være en god veileder må du

 • være en god lytter
 • være god til å stille åpne spørsmål
 • vente med å gi råd
 • gi den andre tid til refleksjon – tåle stillhet
 • være interessert i det den andre sier
 • være opptatt av den som skal veiledes
 • være åpen for ulike løsninger
 • tro at den andre best kan finne sine svar
 • gi råd dersom det er nødvendig for å komme videre

Kollegaveiledning


Som fagarbeider vil du ofte være den som gir veiledning til andre, men du vil også ha behov for å få veiledning. Når kollegaer veileder hverandre, kalles det kollegaveiledning. Det å be om og motta veiledning er en del av det å være en profesjonell yrkesutøver.

Rådgivning og veiledning

Rådgivning og veiledning er to forskjellige ting, selv om de av og til kan gli over i hverandre. En rådgiver gir forslag til løsninger på problemer, mens en veileder stiller spørsmål til den som eier problemet. Spørsmålene stilles på en slik måte at de skaper refleksjon og kan hjelpe den som eier problemet, til å finne mulige løsninger.

I veiledningen er målet at den som blir veiledet, skal lære, endre atferd eller finne løsninger selv. Å få veiledning krever derfor at du er aktiv og engasjert. Veiledning fungerer best dersom den er frivillig og den som trenger veiledning, selv ser et behov for dette.

God planlegging og forberedelse hos begge parter gir best resultat av en veiledning, men som fagarbeider vil du også måtte veilede uten å ha tid til å forberede deg. Da er det viktig at du har trent på veiledningsteknikk tidligere.

Jente som får veiledning. Foto.

Gode råd når du skal veilede en annen:

 • Sørg for å ha god tid.
 • Ha et egnet rom der dere ikke blir forstyrret.
 • Tren på å stille gode spørsmål, som for eksempel: Hva tenker du om det? Hvordan blir det? Har du noen andre ideer?
 • Sørg for å ha faglig kompetanse på det området du skal drive veiledning på.
 • Be den som veiledes, om å definere problemet sitt.

Tips når du skal motta veiledning

Å være mottakelig for veiledning er nødvendig for en profesjonell yrkesutøver. Veiledning vil hjelpe henne til å utvikle seg og finne løsninger.

 • Be om veiledning når du føler behov for det.
 • Forklar problemet så godt som mulig.
 • Forbered deg dersom det er mulig.
 • Bruk veilederen som en samtalepartner, ingen spørsmål eller ideer er for dumme.

Oppgaver

 1. Hva er veiledning?
 2. Når kan veiledning brukes?
 3. Hvorfor er det viktig at du kan å ta imot veiledning?
 4. Hvorfor er det viktig at du bruker årene i skolen til å trene på å gi og ta imot veiledning?
 5. Hva er et åpent spørsmål?
 6. Hva er forskjellen på rådgivning og veiledning? Bruk eksempler til å forklare.
Sist oppdatert 17.03.2020
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon