Hopp til innhold

Fagartikkel

Aktiv lytting og respekt for hverandre

Når du er oppmerksom, kan du også lytte. For deg som fagarbeider er det å kunne lytte til det brukeren sier, en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb. Målsettingen med å lytte er å forstå.

Helsefagarbeider og eldre pasient i hyggelig samvær. Foto.

Respekt kan du vise ved å vise interesse for det den andre har å si, ved å spørre for å få mer utdypende informasjon og ved å bekrefte overfor den andre at du synes det hun har å si, er viktig. Du bør unngå å avbryte, men vise at du lytter ved å nikke, ha blikkontakt og spørre om ting som bringer samtalen videre.

Det er flere måter å lytte på

  • Å «lytte» til kroppsspråket – se, legge merke til og tolke ansiktsuttrykk, blikk, stemmebruk, tonefall, øyekontakt, kroppsbevegelser, gester og avstander mellom personer.
  • Å lytte til ordene – vise at du er opptatt av hva den andre har å fortelle deg, stille spørsmål, bekrefte det du har hørt/forstått, osv.

Det er like viktig å lytte til kroppsspråket som til ordene. For eksempel kan du ved å observere kroppsspråket til en eldre dame se at hun har smerter selv om hun ikke forteller det. Du kan se at en kunde som kommer inn på apoteket, er ruset uten at han sier noe.

Forstyrrelser som hindrer lyttingen

Forstyrrelser som hindrer lyttingen, kan føre til at vi ikke får med oss det som blir formidlet. Slike forstyrrelser kalles ofte støy i kommunikasjonsprosessen. Under finner du noen forstyrrelser som kan hindre god lytting i kommunikasjonen:

  • En annen person snakker til deg mens du prøver å høre hva som sies.
  • Du henger deg opp i at personen ikke snakker rent, han klarer ikke å si r.
  • Barnet som sitter på fanget ditt for å få trøst og for å forklare hvorfor det er lei seg, lukter vondt. Du har mistanke om at foreldrene ikke gidder å vaske klærne til barnet.
  • Du kommuniserer med en med CP, men blir forstyrret av de ukontrollerte bevegelsene (spasmene).


Utfordringer til deg:

  1. Hva er aktiv lytting?
  2. Hvordan kan du merke om den du prater til, lytter eller ikke?
  3. Hvordan kan du vise at du lytter?
  4. Hvordan oppleves det når du merker at en annen ikke er interessert i det du sier?
Sist faglig oppdatert 05.03.2020
Skrevet av Kjell Arne Standal og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter