Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er dette gode argumenter?

Skal vi innføre skoleuniformer i Norge? Her skal dere både vurdere andres argumentasjon og lage egne argumenter.

Oppgave 1

Del 1. Argumenter for og mot skoleuniform

I videoen over møter du ungdomsskoleelever fra Kristiansand. De blir intervjuet om skoleuniformer. Til denne oppgava trenger du PC eller penn og papir.

 1. Lag en tabell der du skriver standpunktene i debatten øverst ("Ja, vi må ha uniform", eller "Nei, vi må ikke ha uniform") og gjør plass til å skrive argumenter under.
 2. Se videoen. Skriv ned alle argumentene elevene og lærerne kommer med under hvert standpunkt.

Gå sammen i grupper, diskuter og vurder argumentene etter kriteriene:

 • Er argumentet holdbart? Altså: Er denne påstanden sann? Husk at dette kriteriet ikke passer på alle argumenter. Om argumentet appellerer til følelser, vil det ikke kunne vurderes på samme måte som om det appellerer til etos eller logos.
 • Er argumentet relevant?
 • Er argumentet sterkt? Eller vil eventuelle motargumenter veie tyngre?

Del 2

Hva synes dere om saken? Lag minst tre argumenter for deres sak som dere synes er både holdbare, relevante og sterke. Om ikke alle er enige, bør dere jobbe hver for dere.

Del 3. Lag en paneldebatt

 1. Lag en debatt. Her bør dere plukke ut en eller to elever i klassen til å lede debatten og fem–seks som skal diskutere. Før paneldebatten bør dere jobbe gruppevis. Jobb sammen og lag gode argumenter for deres syn på saken, slik at debattanten er klar til debatt!
 2. Arranger debatten. Debattlederne må passe på at alle kommer til orde.
 3. Etter debatten kan dere diskutere i klassen. Hvilke argumenterer synes dere står fram som særlig gode for eller mot skoleuniformer? Bruk kriteriene fra del 1.

Oppgave 2

Håndtrykk. Nærbilde av hendene til en kvinne og en mann, begge formelt kledd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk deg at du er tillitsvalgt på en arbeidsplass. Du har nettopp fått en ny kollega og vil overbevise henne om at hun bør melde seg inn i fagforeninga.

 • Hvilke av argumentene nedenfor synes du er relevante?
 • Hvilke argumenter ville du ikke ha brukt?
 • Begrunn valga dine.
 1. Arbeidstakere må stå sammen for å få gode arbeidsvilkår.
 2. Lederen for forbundet vårt er så sympatisk.
 3. Fagforeninga kan hjelpe deg dersom du blir sagt opp på usaklig grunnlag.
 4. Nesten alle på arbeidsplassen er medlem i fagforeninga.
 5. Fagorganisasjonen driver opplæringsvirksomhet.
 6. Uten fagorganisasjonen ville vi aldri ha fått de rettighetene i arbeidslivet som vi har i dag.
 7. Du får fradrag for fagforeningskontingenten på selvangivelsen.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Retorikk i bruk