Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med filmen Ordets makt

Filmen Ordets makt handler om kunsten å overbevise andre ved bruk av retorikk. Med utgangspunkt i filmen skal du i disse oppgavene utforske hvordan de retoriske appellformene kan brukes i argumentasjon.

Filmen Ordets makt

I filmen Ordets makt ser vi hvordan hovedkarakteren, studenten Neila Salah, øver seg i retorikk og gradvis utvikler seg til å bli en trygg og god taler.

Med utgangspunkt i eksempler fra filmen skal du jobbe med de retoriske appellformene og reflektere over hva du selv synes er det viktigste i argumentasjon.

Filmen varer i 1 time og 30 minutter, og vi anbefaler at du ser denne før du begynner å jobbe med oppgavene.

1. Etos, logos og patos

 1. Gjør rede for de tre appellformene i retorikk: etos, logos og patos.

 2. Beskriv hvordan henholdsvis professor Mazard og Neila bruker appellformene i disse klippene fra filmen:

  1. Klipp 1 fra Ordets makt: Første forelesning

  2. Klipp 2 fra Ordets makt: Retorikk-konkurransen

2. Retorisk øvelse

 1. Velg deg ut en eller flere av disse meningene og argumenter for eller imot. Bruk det du kan om etos, logos og patos når du bygger opp argumentene dine.

  1. Norge må slutte å utvinne olje nå!

  2. Mobilfri skole er til elevenes beste!

  3. Det går ikke an å leve uten sosiale medier!

3. Neilas utvikling

Skriv en tekst der du vurderer Neilas utvikling som taler utover i filmen. Teksten skal inneholde beskrivelser av hvordan hun endrer bruken sin av de retoriske appellformene over tid.

Kom med konkrete eksempler fra filmen.

4. Refleksjonsoppgaver

 1. Hvilke situasjoner og/eller karakterer i filmen framhever betydningen av at det viktigste i argumentasjon er å ha rett?

 2. Kan du gi eksempler fra filmen der karakterene får gjennomslag for meningene sine, selv om de objektivt sett ikke har rett? Hvordan bruker karakterene i disse scenene retorikk for å påvirke andre?

 3. Reflekter over hva du selv mener er det viktigste i argumentasjon. Er det å ha rett, være forståelsesfull, framstå som empatisk, eller er det noe annet? Utdyp svaret ditt med eksempler fra filmen og egne erfaringer.

CC BY-SASkrevet av Anne Cathrine Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 22.02.2024

Læringsressurser

Retorikk i bruk